Przewodniczący ZHP

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego – hm. Dariusz Supeł

hm. Dariusz Supeł

Przewodniczący ZHP stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP; reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji; kieruje działalnością Rady Naczelnej ZHP oraz nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, niezastrzeżone dla innych władz ZHP.

Przewodniczący ZHP o sobie – harcersko (instruktorsko)

Drużynowy gromady zuchowej „Wędrujące promyki”, instruktor, namiestnik, szef zespołu kształcenia, przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich, szef Harcerskiej Galerii Artystycznej, zastępca komendanta Hufca Łódź Widzew, szef zespołu kształcenia, zastępca komendanta Chorągwi Łódzkiej, zastępca komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej, członek Rady Zuchmistrzów, redaktor naczelny „Na tropie”, członek Rady Naczelnej, kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków, kierownik działu programowo-metodycznego GK, dyrektor Harcerskiego Biura Wydawniczego „Horyzonty”, prezes i dyrektor Składnicy Harcerskiej „4Żywioły”, wiceprzewodniczący ZHP Przewodniczący ZHP o sobie – zawodowo Od 2006 roku pracuję w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmuję się organizacją edukacji zewnętrznej, szkoleniami, zarządzaniem projektami i jestem członkiem Zespołu Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Tu też nie brak ciekawych i oryginalnych wyzwań – organizacja i prowadzenie szkoleń dla biur poselskich i senatorskich, organizacji pozarządowych i młodzieży szkolnej czy też najbardziej oryginalnego – organizacja od 2009 r. specjalnego punktu szkoleniowo-informacyjnego Biura na Przystanku Woodstock.

Przewodniczący ZHP o sobie – pozarządowo

Od siedmiu lat reprezentuję Związek Harcerstwa Polskiego w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jestem tam wiceprezesem zarządu i przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Organizacji Pozarządowych „Kooperatywa”. OFOP to stowarzyszenie ponad dziewięćdziesięciu organizacji, które jest jedną z głównych, obok Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji konsultujących rozwiązania ustawowe i projekty rządowe, reprezentującą swoich członków wobec administracji rządowej i samorządowej, dbającą o samoorganizację i prestiż sektora pozarządowego.

Przewodniczący ZHP o sobie – prywatnie

Żona Maria – komisja stopni instruktorskich, córka Ania – namiestniczka harcerska, syn Zbyszek – zespół pozyskiwania środków – pełnią służbę w naszym hufcu macierzystym Łódź-Widzew. Wywodzimy się z tego samego szczepu Szarych Szeregów. Mam też wielu przyjaciół, na których mogę liczyć. Mieszkam w Łodzi i Warszawie. Uwielbiam chodzić po górach, spędzać wakacje i czas wolny na wycieczkach, podróżach, spływach kajakowych. Lubię kino, teatr, balet (najchętniej nowoczesny) oraz muzykę na żywo (bardzo różną). Piszę fraszki, w tym sporo na tematy harcerskie.

Zostałem przewodniczącym ZHP, ponieważ…

Mam marzenia i wierzę, że harcerstwo nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, ma dużo do zaoferowania, może wychować tysiące młodych ludzi dobrze radzących sobie w życiu opartym na harcerskich wartościach i pomagających innym, przydatnych Polsce i każdemu człowiekowi z osobna. Ale tylko wtedy, gdy postawimy na program wychowawczy, wzmacnianie metody harcerskiej, tworzenie wspólnoty instruktorskiej autentycznie skupionej wokół najważniejszych wychowawców – drużynowych. I taką wspólnotę zaczynamy budować…