zhp.pl

, / 0

Harcerska Szkoła Ratownictwa

UDOSTĘPNIJ
Start Program Harcerska Szkoła Ratownictwa

Harcerska Szkoła Ratownictwa (HSR) jest wydziałem Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, odpowiedzialnym za to wszystko w harcerstwie, co dotyczy promocji zdrowego trybu życia oraz nauczania i udzielania pierwszej pomocy.

W styczniu 2011 nastąpiła zmiana w ofercie programowej Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. Obecnie instruktorzy HSR prowadzą cztery rodzajów kursów:

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy – 2 weekendowe szkolenie z pierwszej pomocy, czyli tego wszystkiego, co może uczynić świadek na miejscu zdarzenia, aby pomóc poszkodowanemu w przeżyciu aż do przyjazdu profesjonalnych służb. Kurs składa się z wykładów i pokazów, jednak najwięcej czasu poświęca się na ćwiczenia praktyczne i udzielanie pomocy w profesjonalnie zainscenizowanych symulacjach. Realizm sytuacji pozwala kursantom oswoić się z tym, jak może naprawdę wyglądać udzielanie pomocy w miejscu zdarzenia. Kurs jest adresowany do wędrowników, czyli osób, które mają 16 lat i są członkami ZHP. Jeśli na kursie pozostają wolne miejsca, mogą w nim brać udział także osoby niezrzeszone w ZHP.

Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy – dziewięciogodzinne szkolenie, które w większości składa się z pokazów i ćwiczeń. Kursanci zapoznają się ze sposobami postępowania w najbardziej powszechnych sytuacjach życia codziennego. Adresatami kursów są harcerki i harcerze starsi, czyli uczniowie gimnazjów. Jeśli na kursie pozostają wolne miejsca, mogą w nim brać udział także osoby niezrzeszone w ZHP.

Kurs Podstaw Pierwszej Pomocy – pięciogodzinne szkolenie, adresowane do osób lub instytucji niezrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończenie 18 lat oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo. 5 godzin szkoleniowych może zostać, ze względu na życzenia grupy kursowej, lub jej specyfikę, poszerzone o dodatkowe treści.

Kurs Instruktorski – dwutygodniowe szkolenie obejmuje naukę pierwszej pomocy, dydaktykę ratownictwa, motywowanie do czynności ratowniczych, komunikację interpersonalną, umiejętność pracy z grupą i radzenie sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych, a także prawne i etyczne aspekty związane z udzielaniem i nauczaniem pierwszej pomocy. Kurs adresowany do osób pełnoletnich, które chcą nauczać pierwszej pomocy zgodnie z metodyką pracy HSR.

Kursy Instruktorskie są organizowane przez Szefostwo HSR dwa razy w ciągu roku, zimą i latem, zaś za szkolenie na kursach Pierwszej Pomocy HSR i Podstaw Pierwszej Pomocy odpowiadają chorągwiane Inspektoraty Ratownicze.

Nad merytoryczną poprawnością szkoleń oferowanych przez HSR czuwa Rada Programowa. Przewodniczącą Rady jest dr Małgorzata Zembrzuska, Sekretarzem Rady jest hm. Katarzyna Krawczyk, w jej skład wchodzą ponadto: prof. Janusz Andres, prof. Wojciech Gaszyński, dr hab. Tomasz Łazowski, dr Ignacy Baumberg, Krzysztof Panufnik, hm. Rafał Klepacz. Wiedza przekazywana na kursach HSR jest zgodna z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji oraz procedurami ratowniczymi Państwowej Straży Pożarnej, z którymi podpisane są stosowne porozumienia.

HSR odpowiada za działalność drużyn i jednostek ratowniczych w ZHP, szczególnie zaś Harcerskich Klubów Ratowniczych i Harcerskich Grup Ratowniczych, a także kieruje propozycje programowe do wszystkich drużyn, także tych, które nie pracują na stałe ze specjalnością ratowniczą.

HSR w pigułce

  • autorski program szkolenia
  • ponad 20 000 przeszkolonych osób
  • ponad 7 000 osób, które noszą odznakę „Ratownik ZHP”
  • ponad 1000 kursów
  • ponad 500 wyszkolonych instruktorów HSR
  • ponad 140 aktywnych instruktorów HSR
  • działalność od 1994 roku
  • prowadzenie kursów pierwszej pomocy od 1996 roku
  • 15 chorągwianych inspektoratów ratowniczych

PASSWORD RESET

Zaloguj się