zhp.pl

, / 0

Centralny Bank Pomysłów

UDOSTĘPNIJ
Start Program Centralny Bank Pomysłów

Centralny Bank Pomysłów to internetowa przestrzeń, w której zbierane są wszelkie materiały, które mogą stać się inspiracją dla innych. Umieszczane są w nim konspekty programowe (zbiórki, rajdy, gry), kształceniowe (kursy i warsztaty), propozycje programowe stworzone przez ZHP lub chorągwie, a także różnorodne poradniki i artykuły. Trafiają tu materiały wypracowane na wszystkich szczeblach organizacji – przez instruktorów z hufców, chorągwi i Głównej Kwatery.

Adresatami zamieszczonych w CBP materiałów są wszyscy członkowie ZHP, choć z oczywistych względów najczęściej będą z nich korzystali instruktorzy, w tym przede wszystkim najważniejsza kadra w całej naszej organizacji: bezpośredni wychowawcy – drużynowi. Materiały dostępne są na stronie:  www.cbp.zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się