W niedzielę 21 lutego 2016 roku w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Honorowy Protektorat nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju.

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział ponad 130 harcmistrzów Związku Harcerstwa Polskiego mianowanych na ten stopień w minionym roku, komendanci chorągwi i członkowie władz naczelnych z Naczelnik ZHP hm. Małgorzatą Sinicą i Przewodniczącym ZHP hm. Dariuszem Supłem.

Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda powiedział do harcmistrzów: -Wasza obecność tutaj to ważna chwila dla Rzeczypospolitej. Kontynuujemy tradycję trwającą od 1920 roku. To marszałek Józef Piłsudski objął jako pierwszy honorowy protektorat nad Związkiem Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo odrodziło się w Polsce niesuwerennej. Ruch był jednak silny i trwał aż do zmiany ustroju. Harcerstwo uczy miłości do Ojczyzny: wolnej, suwerennej, niepodległej. Kolejni prezydenci RP niezależnie od tego z jakiego ugrupowania się wywodzą, obejmują protektorat nad ruchem. Harcerzem jest się do końca życia. To nigdy z człowieka nie wychodzi. Jedną zapałką rozpaliłem ognisko bardzo dobrze ułożone na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Ogień jest symbolem jedności, tego co w harcerstwie najważniejsze – braterstwa. Ogień nas łączy. Harcerstwo to wymaganie, dyscyplina, zobowiązanie. Świat potrzebował będzie takiego wychowania. Chciałbym, żeby Pałac Prezydencki był dla Was miejscem spotkań. Chciałbym protektoratu praktycznego, nie honorowego.

Pierwszym protektorem ZHP był marszałek Józef Piłsudski, który protektorat objął jako wyraz wdzięczności za udział harcerzy w działaniach niepodległościowych. W ślad za nim poszli jego następcy – Stanisław Wojciechowski oraz Ignacy Mościcki, którzy stali się kolejnymi protektorami ZHP.

Do przedwojennej tradycji powrócono w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Po transformacji ustrojowej kolejni prezydenci Polski obejmowali swoim protektoratem ZHP. Do dzisiaj byli to Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski.