W naszej organizacji harcerki i harcerze mogą rozwijać się na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest rozwój duchowy, który stanowi część m.in. zdobywania stopni czy wyzwań. W lutym w celu wsparcia rozwoju duchowego członków ZHP wyznania ewangelicko-augsburskiego zostało podpisane porozumienie z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, a w ostatnim rozkazie Naczelniczki ZHP został powołany Naczelny Kapelan Ewangelicki. Został nim ks. Wojciech Rudkowski.

Zadaniem nowego Naczelnego Kapelana Ewangelickiego będzie przede wszystkim sprawowanie opieki duszpasterskiej na rzecz członków i członkiń ZHP wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz innych osób wyrażających taką wolę, a także działanie na rzecz rozwoju duchowego i religijnego, współudział w ich wychowaniu do odpowiedzialności i społecznej dojrzałości, w poszanowaniu godności człowieka.

Ponadto będzie to także budowanie i organizowanie współpracy pomiędzy komendami jednostek organizacyjnych ZHP i odpowiednią władzą kościelną. Równie ważną częścią funkcji kapelana będzie uczestnictwo w pracy programowej i metodycznej, szczególnie w zakresie rozwoju duchowego i religijnego, prowadzonej przez komendy, sztaby i zespoły programowe i inne jednostki ZHP oraz podejmowanie zadań na ich rzecz.

Krótki wywiad z Naczelnym Kapelanem Ewangelickim można przeczytać na Facebooku ZHP.