Radosny patriotyzm jest nieodłączną częścią wychowania obywatelskiego w ZHP, które odbywa się przez cały rok, poprzez świętowanie ważnych rocznic czy pamięć o osobach zasłużonych dla naszego kraju. Wiedzą o tym między innymi harcerze z Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, którzy z okazji 50. rocznicy zakończenia Operacji 1001 Frombork poszukują osób, które brały w niej czynny udział.

W dniach 11-13.08.2023 odbędą się obchody 50. rocznicy zakończenia Operacji 1001 Frombork. Z tej okazji Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP pragnie zaprosić wszystkich uczestników akcji do udziału w Zlocie i uroczystych obchodach upamiętniających to wydarzenie. W latach 1966-1973 to właśnie harcerze mieli duży wkład w odbudowę miasta – dziś obecni członkowie ZHP chcą spotkać się z osobami, które pamiętają te wydarzenia, aby usłyszeć na żywo ich historie.

Spotkanie będzie okazją do spotkań z przyjaciółmi z młodzieńczych lat oraz czasem wspomnień i wzruszeń. Jeśli znasz kogoś, kto brał udział w Operacji 1001 Frombork – koniecznie przekaż mu informację o zlocie!

W czasie obchodów, 12.08.2023 po uroczystym apelu zostanie otwarty we Fromborku bulwar poświęcony harcerzom, upamiętniający ich wkład w odbudowę miasta. W programie także spotkanie wspomnieniowe, koncerty oraz wspólne ognisko ze śpiewem i poczęstunkiem.

Frombork uczestnicyOperacji 1