Treść harcerskiego wychowania stanowi program drużyny. Powinien on odpowiadać zainteresowaniom i potrzebom zuchów czy harcerzy, stawiać wyzwania i być zachętą do samodoskonalenia. Budując go, musisz pamiętać o tym, jaki ma być człowiek, którego kształtuje dzisiejsze harcerstwo. 
Podstawy Wychowawcze ZHP oraz wsparcie w planowaniu programu pracy oraz wiele innych niezbędnych drużynowym informacji znajdziesz w poradnikach.
Zachęcamy do lektury: