Pierwsza Dama zainicjowała akcję Usłyszeć Dzieci skierowaną do rodziców, nauczycieli, wychowawców i opiekunów o relacjach z dziećmi i młodzieżą w pandemii oraz podczas wychodzenia z izolacji.

Agata Kornhauser-Duda chce, by dorośli mieli okazję skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów, którzy obserwują, iż pandemia, nauka zdalna i izolacja są bardzo trudnym doświadczeniem dla dzieci i młodzieży. Akcja ma również uświadomić dorosłym, że wyjście z izolacji jest dla dzieci wielkim wyzwaniem, nierzadko wielką lekcją radzenia sobie z lękiem. Usłyszeć Dzieci ma zachęcać wszystkich dorosłych, by Dzieciom w tym towarzyszyć i pomagać.


Pierwsza Dama zaprosiła do akcji specjalistów z różnych dziedzin, by Usłyszeć Dzieci, przyglądając się różnym aspektom ich rozwoju, aktywności i zainteresowań.
Inicjatywa realizowana jest w mediach społecznościowych: na Instagramie oraz na Facebooku.