Podczas VII edycji Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, 22 marca 2023 r. zostało zawarte porozumienie o partnerstwie w zakresie inicjatywy na rzecz ustanowienia roku 2024 „Rokiem edukacji ekonomicznej”.

Zakłada ono wspólne działanie ogólnopolskich fundacji i organizacji społecznych, realizujących misję podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej. Częścią partnerstwa jest Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja GPW, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Partnerstwo dotyczy zawiązania Komitetu Organizacyjnego, w którego skład będą wchodzić przedstawiciele każdej z organizacji. Jego zadaniem będzie: „wyznaczanie kierunków i form podejmowanych działań na rzecz ustanowienia 2024 r. Rokiem Edukacji Ekonomicznej”.

Będą to także wspólne działania promujące i rozwijające tę inicjatywę.

IMG 0507