Nieprzetarty Szlak

Harcerstwo oddziałuje pozytywnie na dzieci i młodzież wyłączone z pełnego dostępu do codziennego życia w społeczeństwie, izolowane przez swoją niepełnosprawność lub trudności z dostosowaniem się do norm społecznych. Wychowanków z niepełnosprawnościami skupiają gromady zuchowe i drużyny harcerskie Nieprzetartego Szlaku. Mianem tym nazywane są drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież od 6 roku życia bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

Metoda harcerska zastosowana w rehabilitacji dzieci i młodzieży przynosi wyniki przewyższające oczekiwania, dając im nadzieję na realizację marzeń oraz stwarzając realną szansę na podniesienie sprawności fizycznej i intelektualnej, doskonalenie umiejętności niezbędnych w życiu, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, pokonywanie słabości i odnoszenie sukcesów.

Nieprzetarty Szlak to m.in. rajdy, zloty, biwaki, obozy, warsztaty, kursy. Dzięki tym formom pracy zuchy i harcerze z niepełnosprawnością mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, odkrywają obszary działania dotychczas zupełnie sobie nieznane, zyskują odwagę i pewność siebie, by w praktyce wykorzystać swój potencjał. Dzięki realizacji zadań wspólnie ze sprawnymi rówieśnikami wszyscy uczą się tolerancji, wzajemnego szacunku, empatii, podejmują działania służące integracji środowiskowej. Wypracowywane podczas zajęć harcerskich nawyki stają się elementem wieloprofilowej rewalidacji i przybliżają do samodzielności.

Dzięki instruktorkom i instruktorom NS – działającym tradycyjną i sprawdzoną metodą harcerską – dziś prawie 4500 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z zaburzeniami rozwojowymi ma możliwość przebywania w gronie rówieśników i przeżywania razem z nimi wspaniałej harcerskiej przygody. Ma to znaczący wpływ na ich wszechstronny – intelektualny, emocjonalny, społeczny, duchowy i fizyczny – rozwój, wspierając jednocześnie kompleksową rehabilitację.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

„Zawisza Czarny” to flagowy statek ZHP . Żaglowiec uratował część załogi żaglowca Marques, który zatonął w gwałtownym szkwale. Po wzięciu rozbitków na pokład Zawisza, pomimo wysokiego stanu morza i bardzo silnego wiatru, pozostał w rejonie wypadku, poszukując ofiar. Na Bermudach żaglowiec i jego załogę witano jak bohaterów….
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content