Nauka dla Społeczeństwa II

Związek Harcerstwa Polskiego realizuje zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II” na wykonanie projektu „Harcerstwo – Wspólny Szlak Nauk Społecznych i Humanistycznych”.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 883 000,00 zł.

Celem projektu jest prowadzenie badań naukowych nad historią skautingu i harcerstwa w Polsce, dla lepszego zrozumienia ich roli w rozwoju polskiego społeczeństwa oraz kształtowaniu jego tożsamości narodowej i odpowiedzialności obywatelskiej. Projekt uwzględnia szereg różnorodnych działań, wśród których warto wymienić: działalność wydawniczą i wystawienniczą, digitalizację zbiorów Muzeum Harcerstwa w Warszawie i stworzenie modułu umożliwiającego ich udostępnianie on-line, wsparcie rozwoju działalności naukowo-badawczej wspomnianej placówki, czy – wsparcie organizacji Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza na najlepsze prace naukowe, poświęcone tematyce harcerskiej i skautowej.

Umowę na realizację zadania podpisano 29 lutego 2024 r.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content