Naczelniczka ZHP

hm. Martyna Kowacka

W Głównej Kwaterze ZHP druhna Naczelniczka ZHP odpowiada za kierowanie pracą Głównej Kwatery ZHP i ZHP, reprezentowanie ZHP w kraju i za granicą, koordynowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi i innymi zewnętrznymi osobami prawnymi, samorządem terytorialnym, władzami państwowymi, organizacjami harcerskimi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, zarządzanie majątkiem ZHP i prowadzenie gospodarki finansowej – przy pomocy Skarbnika ZHP.

Adres mailowy

[email protected]

Telefon centralny

+48 22 339 06 45

Aby skontaktować się z druhną Naczelniczką ZHP napisz wiadomość e-mail [email protected] lub zadzwoń do sekretariatu Głównej Kwatery ZHP pod numer 22 3390645.

Naczelnik ZHP jest przełożonym wszystkich członków ZHP, kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP, kieruje bieżącą działalnością ZHP, reprezentuje ZHP, wydaje rozkazy, zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

„Zawisza Czarny” to flagowy statek ZHP . Żaglowiec uratował część załogi żaglowca Marques, który zatonął w gwałtownym szkwale. Po wzięciu rozbitków na pokład Zawisza, pomimo wysokiego stanu morza i bardzo silnego wiatru, pozostał w rejonie wypadku, poszukując ofiar. Na Bermudach żaglowiec i jego załogę witano jak bohaterów….
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content