Naczelniczka ZHP

hm. Martyna Kowacka

W Głównej Kwaterze ZHP druhna Naczelniczka ZHP odpowiada za kierowanie pracą Głównej Kwatery ZHP i ZHP, reprezentowanie ZHP w kraju i za granicą, koordynowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi i innymi zewnętrznymi osobami prawnymi, samorządem terytorialnym, władzami państwowymi, organizacjami harcerskimi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, zarządzanie majątkiem ZHP i prowadzenie gospodarki finansowej – przy pomocy Skarbniczki ZHP.

Naczelnik ZHP jest przełożonym wszystkich członków ZHP, kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP, kieruje bieżącą działalnością ZHP, reprezentuje ZHP, wydaje rozkazy, zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP.

Aby skontaktować się z druhną Naczelniczką ZHP napisz wiadomość e-mail [email protected] lub zadzwoń do sekretariatu Głównej Kwatery ZHP pod numer 22 3390645.