Szare Szeregi są nieodłączną częścią historii Związku Harcerstwa Polskiego. Z tego względu Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka uczestniczyła w 61. posiedzeniu Senatu, podczas którego została przyjęta uchwała upamiętniająca Szare Szeregi w 80. rocznicę Akcji pod Arsenałem.

Izba podjęła tę uchwałę jednogłośnie. Podkreśla ona znaczenie Szarych Szeregów dla losów Polski i II wojny światowej.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył tekst uchwały przewodniczącemu ZG Stowarzyszenia Szarych Szeregów druhowi Andrzejowi Maraskowi, naczelniczce Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrzyni Martynie Kowackiej oraz sekretarzowi generalnemu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej harcmistrzowi Wiesławowi Turzańskiemu.

Szare Szeregi to kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP, która działała w czasie niemieckiej okupacji w latach 1939-45.

Fragment przyjętej uchwały:

Członkowie Szarych Szeregów swoją działalnością dali przykład heroizmu, męstwa, bohaterstwa i odwagi. Okazali bezgraniczną miłość do Ojczyzny, a w walce o jej niepodległość często oddawali własne życie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Szarych Szeregów dla losów Polski i II wojny światowej, oddaje hołd wszystkim ich członkom.

Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu