Zespół opiekuje się systemem ewidencjonowania członków ZHP “Tipi”. Jak pewnie wiecie, jesteśmy już kilka lat po wdrożeniu, ale to nie znaczy, że pracę nad Tipi się zakończyły!

Realizujemy wiele zadań dotyczących zarówno rozwoju, jak i utrzymania systemu.  W ramach unowocześniania Tipi cały czas analizujemy potrzeby użytkowników systemu, planujemy nowe funkcjonalności i wdrożenia, testujemy rozwiązania dostarczone nam przez wykonawcę. W ramach utrzymania obsługujemy helpdesk, rozwijamy instrukcję, a także współpracujemy z adminami chorągwianymi, starając się wesprzeć ich w lepszej adopcji systemu.

Szefową zespołu jest phm. Anna Wałach-Dudzic (Chorągiew Śląska). Zespół podlega członkowi Głównej Kwatery ZHP hm. Piotrowi Jaworskiemu.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy osoby na funkcje członków zespołu w następujących obszarach:

  • testowanie oprogramowania,
  • raportowanie z bazy danych,
  • wsparcie helpdesku,
  • tworzenie i aktualizowanie poradnictwa.

Jeśli chcesz:

  • mieć realny wpływ na to, jak Tipi jest używane w całym ZHP,
  • zbierać doświadczenie, wspierając administratorów i użytkowników z wszelkich zakątków Polski
  • nauczyć się dobrych praktyk związanych z rozwojem systemów informatycznych

Zgłoś się do nas!

  • interesuje się aplikacjami/programowaniem lub ma doświadczenie we wdrażaniu aplikacji,
  • umie korzystać z narzędzi Office365: Outlook, Teams, Excel i Word online, kalendarz,
  • Dostępność czasowa na poziom ok. 3-4h w tygodniu (może być mniej w niektórych tygodniach).

Wziął udział w kilku projektach zakończonych sukcesem jako członek zespołu.

Znajomość języka angielskiego.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.