Warszawa, 9.10.2023 r.
 

Druhny i druhowie!


Udział w wyborach to ważny element bycia aktywnym obywatelem demokratycznej społeczności. 
W harcerstwie kładziemy nacisk na wspieranie rozwoju w duchu odpowiedzialności, zaangażowania 
w swoje społeczności lokalne czy proaktywnego działania.
Trwa właśnie czas zjazdów w hufcach, gdzie decydujemy o przyszłości naszego środowiska
harcerskiego. Ważne jest też jednak, abyśmy byli zaangażowani także w decydowanie o losach naszego
osiedla, dzielnicy, miasta, państwa czy Unii Europejskiej – w końcu jako harcerze powinniśmy być
aktywnymi obywatelami, którzy współtworzą rzeczywistość.
15 października to najbliższa okazja do takiego zaangażowania się i współdecydowania, ale wkrótce
pojawią się kolejne możliwości: na wiosnę 2024 roku odbędą się wybory samorządowe, a w czerwcu
2024 wybory do Parlamentu Europejskiego.


Drodzy wędrownicy, wędrowniczki, instruktorzy i instruktorki! Droga kadro!


W harcerstwie niezwykle ważny jest osobisty przykład. Idąc na wybory, pokażmy więc zuchom,
harcerkom, harcerzom, wędrowniczkom i wędrownikom, że to właśnie jest przejaw patriotyzmu i bycia aktywnym i odpowiedzialnym obywatelem.
Nie tylko 15 października pokażmy, że każdy głos ma znacznie! Potwierdźmy, że nie jest nam obojętny
świat, który nas otacza. W dniach kolejnych wyborów udawajmy się do lokali wyborczych i głosujmy.
Pokażmy naszymi działaniami, że nie bez powodu każdy z tych dni jest świętem demokracji.


Przypominamy przy tym o uchwale Rady Naczelnej ZHP nr 21/XLII z dnia 3 czerwca 2023 roku w sprawie
udziału kadry ZHP w życiu politycznym. Podejmując działania, powinniśmy zawsze upewnić się, że nie
stworzą one wrażenia powiązania ZHP z jakimikolwiek ugrupowaniami czy ruchami politycznymi.
Związek Harcerstwa Polskiego jest i musi pozostać organizacją apolityczną.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
hm. Krzysztof Pater
Przewodniczący ZHP
hm. Martyna Kowacka
Naczelniczka ZHP