Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego

Organizacja pożytku publicznego
Stowarzyszenie

NIP: 526-025-14-40
REGON: 007025173
KRS: 0000094699

Główna Kwatera ZHP

ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

tel. centrala: +48 22 339 0645
e-mail: [email protected]

Sekretariat Głównej Kwatery ZHP pracuje od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Numer konta podstawowego: 66 1140 1010 0000 5392 2900 1001

Numer konta dla podstawowej składki członkowskiej: 39 1140 1010 0000 5392 2900 1002

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP: 22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

Związek Harcerstwa Polskiego, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że wszystkie służbowe dokumenty lub informacje powinny być wysyłane wyłącznie na oficjalne dane kontaktowe podane na stronie internetowej (adres e-mail, adres siedziby). Za informacje i dokumenty przesyłane w inny sposób np. poprzez komunikatory na portalach społecznościowych Administrator nie bierze odpowiedzialności.

Inspektor Ochrony Danych Związku Harcerstwa Polskiego

Andrzej Rybus-Tołłoczko
[email protected]
tel. + 48 601 889 788

Rzecznik prasowy ZHP

[email protected]
tel. kom. +48 601 246 164

Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Przejdź do serwisu dla mediów