Chcemy wychowywać młodych ludzi na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli, którzy poradzą sobie w dorosłym życiu i będą podejmować świadome decyzje.

Wychowanie ekonomiczne, w tym przedsiębiorczość, obejmuje zestaw Kompetencji Kluczowych wg Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), ocenionych jako niezbędne do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Skutecznie i z powodzeniem możemy budować i wzmacniać je w harcerstwie.

Niska świadomość finansowa to źródło wielu współczesnych problemów społecznych, którym chcemy zapobiegać (Badanie PISA 2018)  Świadoma i odpowiedzialnie realizowana konsumpcja jest bliska ideom harcerstwa.

Kryzys wywołany COVID-19 przypomniał nam wszystkim, jak ważna jest gospodarka, wychowanie ekonomiczne, które pozwala umiejętnie radzić sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych. Chcemy, by harcerz był przygotowany (be prepared) zarówno na oczekiwane jak i nieoczekiwane zdarzenia gospodarcze.

Zapraszamy do udziału w konferencji harcmistrzowskiej „TO SIĘ OPŁACA – WYCHOWANIE EKONOMICZNE W HARCERSTWIE”. Wydarzenie odbędzie się hybrydowo: stacjonarnie w Urzędzie Dzielnicy Targówek w Warszawie oraz online. Data wydarzenia to 16.10.2021 godz. 08.00-20.00.

Organizator: Wydział Wychowania Ekonomicznego GK ZHP. Konferencja jest adresowana do kadry ZHP: 

Do drużynowych, którzy chcą wesprzeć swoich harcerzy w nabywaniu niezbędnych kompetencji.

Do instruktorów wspierających kadrę drużyn przede wszystkim na poziomie szczepów oraz hufców.

Do osób zajmujących się kształceniem instruktorów i drużynowych.

Do osób tworzących program, które chcą interesująco i w ciekawej formie przedstawiać harcerzom podstawowe pojęcia ekonomiczne.

Do wszystkich osób zainteresowanych tematem wychowania ekonomicznego w harcerstwie.

Plan konferencji:

08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 10:00  Wprowadzenie: Jak rozumieć Wychowanie Ekonomiczne?

10:00 – 11:00  Wykład SWPS: Aspekty społeczne i moralne zachowań ekonomicznych

11:00 – 11:25 Przerwa kawowa I

11:25 – 13:45 Warsztaty tematyczne 

13:45 – 14:45 Przerwa obiadowa

14:45 – 15:45 Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke 

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa II

16:00 – 17:00 Debata w stylu oksfordzkim – o akcjach zarobkowych, rozwoju i metodzie harcerskiej

17:00 – 17:45 Podsumowanie konferencji

17:45 – 20:00 Dla chętnych: zwiedzanie Warszawy szlakiem pieniądza i instytucji finansowych

Składka dla uczestników konferencji:

-> online – 20 złotych

-> stacjonarnie – 50 złotych

-> dla uczestników biorących udział w zwiedzaniu – 80 złotych

Link do zapisów: https://forms.office.com/r/KdfTiMGJ74

W razie pytań, kontakt do organizatorów: [email protected]