27 września Główna Kwatera ZHP podjęła decyzję o utworzeniu Komitetu Organizacyjnego XXVI Światowego Jamboree Skautowego.

Chociaż Jamboree odbędzie się na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku dopiero za pięć lat, proces przygotowań do tego największego na świecie wydarzenia wychowawczego, w którym – obok harcerek i harcerzy z ZHP – weźmie udział ponad 50 tysięcy skautek i skautów z przeszło 170 krajów świata, rozpisany jest na wiele etapów.

Zadanie pokierowania przygotowaniami do Światowego Jamboree Skautowego Główna Kwatera ZHP powierzyła Zespołowi Zarządzającemu Jamboree, w skład którego weszło 10 instruktorek i instruktorów ZHP (wyłonionych w odbywającym się w poprzednich miesiącach procesie rekrutacyjnym), Naczelniczka ZHP oraz dyrektorzy wykonawczy i finansowy Komitetu Organizacyjnego, powołani przez Naczelniczkę ZHP.

W ciągu kilku kolejnych miesięcy Zespół Zarządzający Jamboree opracuje i uzgodni dwa wymagane przez WOSM dokumenty strategiczne – Jamboree Master Plan i Jamboree Delivery Plan. W dalszej kolejności określi strukturę organizacyjną Zespołu Planowania Jamboree i jego wewnętrzny podział organizacyjny oraz przewodzić będzie pracom Zespołu Planowania Jamboree. Zespół będzie także przygotowywać i przedkładać raporty oraz sprawozdania dla Światowej Organizacji Ruchu Skautowego.

Światowe Jamboree Skautowe, odbywające się co cztery lata w różnych częściach świata, podczas którego spotykają się tysiące skautek i skautów, ma zachęcać młodych ludzi do wyjścia ze strefy komfortu i do zabrania głosu w ważnych dyskusjach. Jamboree organizowane przez ZHP będzie inspirować, a także pomoże młodym ludziom się rozwijać. W 2027 roku zapraszamy cały Ruch Skautowy do Gdańska, abyśmy wzrastali razem jako jednostki, jako pokolenia i jako Ruch. 

Zainspirowani wyzwaniami, z którymi jako ludzkość musimy się dziś zmierzyć, na hasło Jamboree 2027 wybraliśmy „Bravely” (ang. „Odważnie”). Opiera się ono na trzech filarach: „Ty” – aby podkreślić, że bycie wiernym sobie jest odważne; „Ty i Inni Ludzie” – aby powiedzieć, że bycie częścią społeczeństwa jest odważne oraz „Ty i Świat” – aby podkreślić, że walka o naszą planetę jest odważna. Nadszedł czas, aby skautki i skauci byli zmianą, przejmowali inicjatywę, a także podejmowali odważne kroki w przyszłość. 

Zespół Zarządzający Jamboree powołany został w następującym składzie:

 • phm. Magdalena Gryniewicz (Chorągiew Gdańska)
 • hm. Artur Glebko (Chorągiew Gdańska) – dyrektor finansowy
 • hm. Karol Gzyl (Chorągiew Gdańska) – dyrektor wykonawczy
 • phm. Matylda Hojnor (Chorągiew Krakowska)
 • hm. Martyna Kowacka (Chorągiew Śląska) – naczelniczka ZHP
 • hm. Agata Królak (Chorągiew Łódzka)
 • phm. Karolina Kubis (Chorągiew Łódzka)
 • hm. Stanisław Matysiak (Chorągiew Stołeczna)
 • phm. Piotr Miller (Chorągiew Łódzka)
 • hm. Adam Niepokój (Chorągiew Kielecka)
 • phm. Krzysztof Okuniewski (Chorągiew Stołeczna)
 • phm. Miłosz Pawlak (Chorągiew Wielkopolska)
 • hm. Monika Woźnica (Chorągiew Wielkopolska)

To dopiero początek przygotowań organizacyjnych do Jamboree. W kolejnych miesiącach i latach zarówno kadra instruktorska ZHP jak i harcerki i harcerze będą mogli zaangażować się i korzystać z faktu, że ZHP gości to unikalne wydarzenie – bo przecież wszyscy jesteśmy jego gospodarzami.