W ostatni weekend, w Warszawie, odbyło się spotkanie grupy projektowej Polska2023 – Jamboree Project Team. Podczas spotkania została podsumowana praca zespołu przez ostatni kwartał, szczególnie skupiono się na wnioskach płynących z organizacji CEJ 2016 we Wrocławiu.

Weekend upłynął pod hasłem intensywnej pracy w grupach roboczych. Międzynarodowa Grupa Kontaktowa przygotowywała się do konferencji regionalnych m.in. w Houston. Dyskutowano również o dalszych planach promowania Polski za granicą. Grupy SEC, LGT, DES, MED dopracowywały plany zabezpieczenia z uwzględnieniem zabezpieczenia medycznego. Grupa Programowa konsultowała motyw programowy. Zastanawiano się, jak opowiadać o programie oraz dopracowywano jego spójność z programem dla dorosłych wolontariuszy. Dyskutowano także o wsparciu krajów grupy A i B oraz o planie promocji w kontekście konferencji regionalnych oraz światowej konferencji skautowej w Baku.