Podczas 38. Konferencji Światowej WAGGGS, która odbywa się w dniach 25-31 lipca w Nikozji, na Cyprze, harcmistrzyni Monika Dreik, reprezentantka ZHP, została wybrana do Komitetu Światowego WAGGGS. Równo 95 lat temu członkinią Komitetu Światowego WAGGGS została druhna Olga Drahonowska-Małkowska. Od tego czasu ZHP nie miało swojej przedstawicielki w Komitecie Światowym tej ponad 10-milionowej organizacji.

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) powstało w 1928 roku. Związek Harcerstwa Polskiego był jednym z jego założycieli. Dziś WAGGGS obejmuje 152 organizacje członkowskie, a jego misją jest zapewnienie dziewczętom i młodym kobietom możliwości pełnego rozwoju, bycie liderkami i pełnienie służby w lokalnych i międzynarodowych społecznościach.

Mocną stroną WAGGGS są innowacyjne programy edukacji pozaformalnej, sprzyjające rozwojowi umiejętności liderskich, rzecznictwo spraw dziewcząt, inicjowanie działań uczących je, jak wprowadzać pozytywne zmiany w swoim otoczeniu. Dzięki nim dziewczęta z całego świata mogą się spotykać, rozwijać umiejętności i nawiązywać przyjaźnie na całe życie.

ZHP utożsamia się z misją WAGGGS i ją realizuje. Programy WAGGGS wzbogacają nasze założenia wychowawcze. Członkostwo w tej organizacji od lat inspiruje nas do zauważania problemów i odpowiadania na nie, daje nam możliwość współtworzenia międzynarodowych spotkań, wymiany doświadczeń, rozwijania kompetencji kadry, harcerek, harcerzy oraz budowania potencjału organizacji.

Członkostwo WAGGGS jest dla nas ważnym elementem dziedzictwa i tożsamości, nawiązaniem do tradycyjnych wartości skautowych, wyznawanych przez harcerki i instruktorki w czasach przedwojennych. Jest też uwiarygodnieniem skautowego charakteru współczesnego Związku i potwierdzeniem roli, jaką odgrywa w globalnym i europejskim żeńskim ruchu skautowym. Ponadto Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją, która chce zauważać i odpowiadać na globalne problemy.

Moniko, serdecznie gratulujemy!