Opisywany przez nas przed paroma tygodniami projekt Związku Harcerstwa Polskiego, współrealizowany przez Muzeum Harcerstwa w Warszawie (Harcerskie drogi do Niepodległej), już wkrótce zawita do stolicy. Do końca września wystawa „Harcerskie drogi do Niepodległej” gości w Kielcach, zaś od 3 do 14 października ekspozycję, poświęconą państwowotwórczym działaniom naszych poprzedników: walce o niepodległość Ojczyzny i pracy na jej rzecz, będzie można oglądać – dzięki przychylności Dowództwa Garnizonu Warszawa – na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

ULTIMATE ZHP RAMKA 29

Możliwości obejrzenia dwóch tuzinów plansz, poświęconych początkom harcerstwa na ziemiach polskich, jego działalności niepodległościowej oraz udziałowi ówczesnych druhen i druhów w najdonioślejszych wydarzeniach historycznych, będą towarzyszyć darmowe zajęcia edukacyjne, przeznaczone dla zainteresowanych (dokładną informację o ich terminach i sposobie zgłaszania udziału znajdziecie już wkrótce na stronie internetowej Muzeum Harcerstwa w Warszawie, w „Aktualnościach” (Aktualności (muzeumharcerstwa.pl)) oraz na muzealnym profilu Facebookowym.

Projekt „Harcerskie drogi do Niepodległej” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”