W niedzielę Wojewoda Małopolski oraz przedstawiciele ZHP, UNICEF i WOSM odwiedzili miejsca, gdzie harcerki i harcerze pełnią służbę na terenie województwa małopolskiego. W spotkaniu wzięli udział: Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, dr Rashed Mustafa Sarwar i Martina Tomic-Latinac – reprezentujący UNICEF Polska oraz Ahmad Alhendawi – Sekretarz Generalny WOSM, Srinath Tirumale – Dyrektor Regionalny, Region Eurazji WOSM i Karol Gzyl – Światowe Biuro Skautowe.

ZHP podczas spotkania reprezentowali:

hm. Tomasz Kujaczyński – szef sztabu kryzysowego ZHP, członek GK ZHP
hm. Jarosław Janas – zastępca naczelnika ZHP
hm. Elżbieta Noga – członkini GK ZHP
pwd. Joanna Pawłowska – skarbniczka ZHP
hm. Mariusz Siudek – komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP
hm. Mariusz Bezdzietny – komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP
phm. Mateusz Janik – komisarz zagraniczny ZHP

Goście spotkali się z wolontariuszami na Dworcu Głównym PKP w Krakowie, gdzie ZHP prowadzi działania informacyjne i logistyczne, w ośrodkach w Korzkwi i przy ul. Kaczeńcowej, gdzie obecnie gościmy osoby z Ukrainy, w punkcie recepcyjnym w Zakrzówku, który przygotowuje się do przyjęcia 200 osób potrzebujących schronienia oraz w Eximius Park w Krakowie, czyli centrum biznesowym przystosowanym do ugoszczenia uchodźców. Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP – hm. Mariusz Bezdzietny przedstawił także zakres działań podejmowanych na granicy polsko-ukraińskiej.

Goście podkreślili, że ośrodki są świetnie przygotowanie nie tylko do zapewnienia bazy noclegowej dla osób potrzebujących, ale również do umożliwienia im funkcjonowania w społeczności. Szczególną uwagę poświęcili przestrzeniom rekreacyjnym, które dają zakwaterowanym tam dzieciom komfort i poczucie bezpieczeństwa. Dostrzegli również dobre przeszkolenie wolontariuszy do realizacji działań oraz wysoki standard prowadzonych działań koordynowanych i prowadzonych przez harcerki i harcerzy z Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Podczas spotkania omówiono potencjalne pola współpracy m.in. w zakresie pomocy osobom potrzebującym czy w obszarze merytorycznego wsparcia wolontariuszy.

Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030