Jak co roku, 11 listopada, społeczność Związku Harcerstwa Polskiego łączy siły, aby celebrować Narodowe Święto Niepodległości w duchu radosnego patriotyzmu i wspólnoty. Na szczeblu centralnym – Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka wraz z Przewodniczącym ZHP hm. Krzysztofem Paterem, na zaproszenie Prezydenta RP, wzięli udział w uroczystościach w Warszawie, a harcerze i harcerki, w swoich lokalnych społecznościach, organizują różnorodne formy świętowania, które pokazują, jak ważne jest wychowanie patriotyczne.

11 listopada jednoczymy się wszyscy, by wspólnie świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości. Harcerze i harcerki o historii Polski i patriotyzmie pamiętają nie tylko od święta, ale przez cały rok – podczas swoich zbiórek, biwaków oraz zdobywając sprawności takie jak: Obywatel/Obywatelka, czy Młody patriota/Młoda patriotka, które kształtują umiejętności i ich postawy na całe życie.

„W ZHP bardzo ważnym elementem naszej codziennej pracy z harcerkami i harcerzami jest patriotyzm. Uczymy ich jak dbać o swoje mniejsze i większe społeczności lokalne, jak angażować się społecznie, aby zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliśmy. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że harcerki i harcerze ZHP to aktywni i zaangażowani obywatele, którzy pamiętając o przeszłości, tworzą naszą wspólną przyszłość” – mówi harcmistrzyni Martyna Kowacka, Naczelniczka ZHP.

Dziś, Naczelniczka ZHP harcmistrzyni Martyna Kowacka, wraz z Przewodniczącym ZHP Krzysztofem Paterem, wzięli udział w uroczystościach w Warszawie, a harcerze i harcerki spotkali się w swoich lokalnych społecznościach, organizując ogniska patriotyczne czy włączając się w uroczystości miejskie. Członkowie naszej organizacji biorą także udział w sztafecie rowerowej Ogień niepodległości”, która ma na celu zachowanie pamięci o bohaterach i wydarzeniach, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości, organizują gry terenowe o tematyce patriotycznej, ale i odwiedzają zagraniczne cmentarze np. w Belgii, by uczcić poległych Polaków w walce o kraj.

Wszystkie te inicjatywy ZHP ukazują, jak istotne jest obchodzenie Narodowego Święta Niepodległości, kultywowanie pamięci o bohaterach oraz wychowanie patriotyczne i budowanie więzi społecznych. Działania te stanowią wyraz pasji oraz aktualności wartości harcerskich. Harcerze i harcerki ZHP dzięki swoim lokalnym inicjatywom łączą się, aby celebrować to ważne święto narodowe.