ZHP poprzez wspieranie wychowania dzieci i młodzieży rozwija ich wszechstronnie, nie zapominając o patriotycznych wartościach i postawach. Dlatego, jak co roku, harcerze uczestniczyli nad ranem w uroczystych obchodach upamiętniających rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W obchodach wzięli udział Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka, Naczelny Kapelan ZHP ks. hm. Wojciech Jurkowski, Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Łukasz Kochowski, Skarbniczka Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Katarzyna Musyt-Łanowska i jej członkowie w tym drużyna reprezentacyjna.

Harcerze razem z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem, Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, ministrami, najwyższymi dowódcami wojskowymi, parlamentarzystami, samorządowcami i żołnierzami Wojska Polskiego upamiętnili poległych podczas obrony półwyspu.

Poranne uroczystości rozpoczęły się o 4:45 dźwiękiem syren alarmowych. To już tradycja towarzysząca tym obchodom, bo właśnie o tej godzinie 84 lata temu rozpoczął się atak sił niemieckich na polską Składnicę Tranzytową na Westerplatte. Minister Obrony Narodowej otworzył wydarzenie swoim przemówieniem. W trakcie uroczystości został odpalony Znicz Pokoju, a w sztafecie pokoleń wzięli także udział harcerze. Po wysłuchaniu przemówienia prezydenta, harcmistrz Artur Lemański ze Związku Harcerstwa Polskiego oraz podharcmistrz Mateusz Świerzyński ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej odczytali „przesłanie Westerplatte”.

Członkinie i członkowie ZHP uczestniczą dzisiaj w lokalnych uroczystościach w ich miejscach zamieszkania, aby krzewić pamięć o poległych i pokazać, że pamiętają.