Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko specjalista/specjalistka w Wydziale Finansowania Organizacji. Związek Harcerstwa Polskiego jest liczącą ponad 105 tys. członków organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Realizujemy projekty ogólnopolskie, które tworzą warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Stawiamy na pracę zespołową, indywidualne podejście i samodzielność. 

Preferowany czas wykonywania pracy: pełen etat 

Widełki wynagrodzenia przy umowie o pracę: 4500 – 5800 zł brutto 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • wyszukiwanie źródeł pozyskiwania środków na działalność ZHP; 
 • przygotowanie, prowadzenie i tworzenie dokumentacji, rozliczeń oraz współtworzenie sprawozdań; 
 • wspieranie procesu składania wniosku o dofinansowanie; 
 • bieżące monitorowanie harmonogramu i budżetu realizowanych zadań publicznych; 
 • współpraca z koordynatorami projektów. 

Mile widziane: 

 • doświadczenie w przygotowywaniu ofert realizacji zadań publicznych i innych wniosków o dofinansowania; 
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i/lub koordynowaniu projektów, dofinansowanych ze środków unijnych. 

Wymagania: 

 • znajomość pakietu Office; 
 • samodzielność i umiejętność podejmowania własnej inicjatywy; 
 • umiejętność organizacji pracy własnej i umiejętność zarządzania projektem; 
 • zdolność do pracy nad kilkoma projektami równocześnie; 
 • umiejętność analitycznego myślenia; 
 • terminowość i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków; 
 • kultura osobista i komunikatywność na wysokim poziomie; 
 • umiejętność działania pod presją czasu. 

Oferujemy: 

 • dogodną formę zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o pracę, B2B); 
 • stabilność zatrudnienia; 
 • praca w młodym, dynamicznym zespole; 
 • pełne wyzwań środowisko pracy; 
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport; 
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju; 
 • biurko w samym sercu Warszawy (okolice Placu Trzech Krzyży) z możliwością częściowej pracy zdalnej z dostępem na miejscu do wyposażonej kuchni z nielimitowaną kawą, mlekiem i herbatą, 
 • służbowy laptop. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV i informacje o posiadanym doświadczeniu we współpracy z instytucjami, w ramach przygotowanych i rozliczanych wniosków 

Termin i miejsce składania dokumentów: 10 września 2023 r. na maila [email protected] 

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”). Może Pan/Pani kontaktować się z ZHP również pod adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48 22 339 0645 albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected] oraz numerem telefonu: + 48 888 942 222. Pana/Pani dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli dobrowolnie i z własnej inicjatywy poda Pan/Pani jeszcze inne dane, wysyłając je do ZHP jednoznacznie potwierdza pan/i zgodę na ich przetwarzanie przez ZHP do celów tej rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy w ZHP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Pana/Panią zgody, która powinna brzmieć następująco: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy”. 

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu: 

 • przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy w ZHP; dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury; 
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy w ZHP; dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody. 

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z ZHP albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 

Ma Pan/Pani również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pełną informację o wszystkich przysługujących Panu/Pani prawach uzyska Pan/Pani na zhp.pl/rodo