Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko specjalista/specjalistka ds. komunikacji projektu „Całym Życiem”

Związek Harcerstwa Polskiego jest liczącą ponad 105 tys. członków organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Realizujemy projekty ogólnopolskie, które tworzą warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Stawiamy na pracę zespołową, indywidualne podejście i samodzielność.

ZHP jest jedną z organizacji realizującą Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, który jest formą wsparcia dla organizacji harcerskich, będących ważnym partnerem państwa w działaniach na rzecz rozwoju i wychowywania młodych ludzi. Działalność w organizacjach objętych programem jest prowadzona według systemu wychowania, nawiązującego do dorobku światowego skautingu i polskiego ruchu harcerskiego. Dzięki temu stwarza możliwość wszechstronnego, nowoczesnego i harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego dzieci i młodzieży. Projekt „Całym Życiem” to przestrzeń do pokazywania działań organizacji realizujących ROHiS.

Czas wykonywania pracy: pełen etat

Widełki wynagrodzenia przy umowie o pracę: 3 600,00 – 5 200,00 brutto w zależności od doświadczenia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór, tworzenie i zatwierdzanie planów komunikacji oraz tworzenie treści na kanały (strona na WordPress, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube);
 • koordynacja tworzenia spotów radiowych, telewizyjnych oraz zamówień reklamowych;
 • wsparcie komunikacji i promocji wydarzeń prowadzonych w ramach programu;
 • koordynacja edukacji osób zajmujących się komunikacją i promocją w organizacjach harcerskich objętych programem;
 • wsparcie obsługi promocyjnej wydarzeń programu;
 • analiza i raportowanie skuteczności kanałów komunikacyjnych oraz wskaźników realizacji programu;
 • współpraca z organizacjami realizujących ROHiS.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe (nawet jeśli nieskończone) na kierunkach: dziennikarstwo, marketing, PR;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • samodzielność i umiejętność podejmowania własnej inicjatywy;
 • kultura osobista i komunikatywność na wysokim poziomie;
 • umiejętność działania pod presją czasu;
 • sumienność, dyskrecja, elastyczność;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • znajomość pakietu Office;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • mile widziane bycie obecnym lub byłym członkiem/członkinią ZHP lub innej organizacji harcerskiej.

Oferujemy:

 • pełne wyzwań środowisko pracy;
 • stabilność zatrudnienia;
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport;
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju;
 • biurko w samym sercu Warszawy (okolice Placu Trzech Krzyży) z możliwością częściowej pracy zdalnej;
 • narzędzia do pracy;
 • dogodną formę zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o pracę, B2B);
 • możliwość wykorzystania Twoich umiejętności w innych projektach organizowanych w ZHP (oczywiście, jeśli chcesz).

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV

Termin i miejsce składania dokumentów: 3 grudnia 2023 r. na maila [email protected]

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”). Może Pan/Pani kontaktować się z ZHP również pod adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48 22 339 0645 albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected] oraz numerem telefonu: + 48 888 942 222. Pana/Pani dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli dobrowolnie i z własnej inicjatywy poda Pan/Pani jeszcze inne dane, wysyłając je do ZHP jednoznacznie potwierdza pan/i zgodę na ich przetwarzanie przez ZHP do celów tej rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy w ZHP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Pana/Panią zgody, która powinna brzmieć następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy”.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy w ZHP; dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy w ZHP; dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z ZHP albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pełną informację o wszystkich przysługujących Panu/Pani prawach uzyska Pan/Pani na zhp.pl/rodo