Związek Harcerstwa Polskiego jest liczącą ponad 105 tys. członków organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Realizujemy projekty ogólnopolskie, które tworzą warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Stawiamy na pracę zespołową, indywidualne podejście i samodzielność.

Preferowany czas wykonywania pracy: pełen etat

Widełki wynagrodzenia przy umowie o pracę: 5000 – 6300 zł brutto

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie i tworzenie dokumentacji szczebla centralnego;
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń finansowych szczebla centralnego;
 • Współpraca z koordynatorami programu na szczeblu wojewódzkim;
 • Współpraca z koordynatorami z innych organizacji harcerskich i skautowych;
 • Tworzenie procedur i standardów dokumentacji dla organizacji;
 • Przygotowywanie sprawozdania z realizacji zadania szczebla centralnego i całej organizacji;
 • Wsparcie szczebla wojewódzkiego w miejscu prowadzenia działalności (wizyty do chorągwi);
 • Współpraca z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
 • Wsparcie działań Wydziału Finansowania Organizacji dotyczących innych projektów i programów.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i/lub koordynowaniu projektów, w tym ze środków unijnych;
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia instruktorskiego ZHP;
 • Umiejętność formułowania pism urzędowych i formalnych wiadomości email; 
 • Znajomość dokumentów programu ROHiS (program, regulamin, wytyczne dotyczące promocji – dostępne na stronie NIW-CRSO);
 • znajomość pakietu Office;
 • samodzielność i umiejętność podejmowania własnej inicjatywy;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i umiejętność zarządzania projektem;
 • zdolność do pracy nad kilkoma projektami równocześnie;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • terminowość i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków;
 • kultura osobista i komunikatywność na wysokim poziomie;
 • umiejętność działania pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Praca w młodym, dynamicznym zespole;
 • Pełne wyzwań środowisko pracy;
 • Stabilność zatrudnienia;
 • Możliwość korzystania z pakietu MultiSport;
 • Możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju;
 • Biurko w samym sercu Warszawy (okolice Placu Trzech Krzyży) z możliwością częściowej pracy zdalnej;
 • Narzędzia do pracy;
 • Dogodną formę zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o pracę, B2B).

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV i list motywacyjny – zawierające informacje o posiadanym doświadczeniu

Termin i miejsce składania dokumentów: 2 lipca 2023 r., do godziny 23:59 na maila [email protected]

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”). Może Pan/Pani kontaktować się z ZHP również pod adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48 22 339 0645 albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected] oraz numerem telefonu: + 48 888 942 222. Pana/Pani dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli dobrowolnie i z własnej inicjatywy poda Pan/Pani jeszcze inne dane, wysyłając je do ZHP jednoznacznie potwierdza pan/i zgodę na ich przetwarzanie przez ZHP do celów tej rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy w ZHP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Pana/Panią zgody, która powinna brzmieć następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy”.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy w ZHP; dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy w ZHP; dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z ZHP albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pełną informację o wszystkich przysługujących Panu/Pani prawach uzyska Pan/Pani na zhp.pl/rodo