Związek Harcerstwa Polskiego jest liczącą ponad 105 tys. członków organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Praca wiąże się ze wsparciem w realizacji ogólnopolskich projektów organizowanych przez wydziały Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego.

Miejsce, czas i tryb wykonywania pracy: Warszawa, pełen etat, praca stacjonarna 

Widełki wynagrodzenia przy umowie o pracę: 4 300,00 – 4 800,00 brutto 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • wspieranie członków zarządu w obszarach: wsparcie metodyczno-programowe, praca z kadrą, kształcenie w bieżących działaniach w szczególności: nadzór i obsługa korespondencji, w tym zarządzanie korespondencją elektroniczną, umawianie spotkań, ich przygotowanie i obsługa, redagowanie i wysyłka pism, przygotowywanie materiałów na spotkania, prowadzenie zestawień, podstawowe czynności księgowe (opisywanie faktur, rozliczanie delegacji służbowych, rozliczanie zaliczek), wspieranie przygotowywania sprawozdań,  
 • współpraca z urzędami i instytucjami publicznymi, 
 • wspieranie pracy wolontariuszy, 
 • współorganizowanie dużych przedsięwzięć, odpowiedzialność za aspekty organizacyjne i logistyczne, możliwa sporadyczna praca w weekendy – co najwyżej raz na kwartał. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

 • wykształcenie minimum średnie, 
 • konieczna znajomość pakietu Office, w tym bardzo dobra znajomość Excel, Word i Teams,  
 • kultura osobista i komunikatywność na wysokim poziomie, 
 • umiejętność pracy w kilku zespołach roboczych równocześnie, 
 • umiejętność organizacji pracy własnej, 
 • samodzielność i umiejętność podejmowania własnej inicjatywy, 
 • sumienność i odpowiedzialność, 
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Oferujemy: 

 • dogodną formę zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o pracę), 
 • stabilność zatrudnienia, 
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy, 
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport,  
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego, 
 • biurko w samym sercu Warszawy (okolice Placu Trzech Krzyży) z dostępem do wyposażonej kuchni z nielimitowaną kawą, mlekiem i herbatą,  
 • służbowy laptop, 
 • współpraca z zespołem rozpoczynającym świadomą pracę nad kulturą organizacyjną. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV 

Termin i miejsce składania dokumentów: 28 stycznia 2024 r. na maila [email protected]

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”). Może Pan/Pani kontaktować się z ZHP również pod adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48 22 339 0645 albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected] oraz numerem telefonu: + 48 888 942 222. Pana/Pani dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli dobrowolnie i z własnej inicjatywy poda Pan/Pani jeszcze inne dane, wysyłając je do ZHP jednoznacznie potwierdza pan/i zgodę na ich przetwarzanie przez ZHP do celów tej rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy w ZHP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Pana/Panią zgody, która powinna brzmieć następująco:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy”.  

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu:  

 • przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy w ZHP; dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;  
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy w ZHP; dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.  

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z ZHP albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.  

Ma Pan/Pani również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pełną informację o wszystkich przysługujących Panu/Pani prawach uzyska Pan/Pani na zhp.pl/rodo