Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: szef biura armatorskiego s/y Zawisza Czarny.

Poszukujemy osoby, która lubi ludzi, lubi z nimi pracować, jest otwarta, szczera, pogodna, ma poczucie humoru, ale też jest sumienna, zorganizowana i obowiązkowa. Oczekujemy rozumienia misji Zawiszy Czarnego, zaangażowania w pracę – ale nie poświęcenia dla pracy, efektywności i skuteczności działania.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadać za:

 • Obsługę klientów indywidualnych oraz kontrahentów w zakresie czarterów i sprzedaży miejsc na rejsach s/y Zawisza Czarny.
 • Tworzenie i obsługa umów.
 • Współpraca z księgowością.
 • Współpracę i nadzór nad pracą i rozwojem wolontariuszy-żeglarzy.
 • Tworzenie i nadzór nad grafikami rejsów na s/y Zawisza Czarny oraz nad grafikiem załogi.
 • Wsparcie biurowe załogi stałej s/y Zawisza Czarny.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Znajomości pakietu MS Office.
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym.
 • Efektywności, sumienności i obowiązkowości.
 • Samodzielności i dobrego organizowania pracy własnej.
 • Łatwości nawiązywania kontaktów.
 • Umiejętności pracy z ludźmi.

Oferujemy:

 • pełne wyzwań środowisko pracy,
 • młody i dynamiczny zespół,
 • pracę z ludźmi pełnymi pasji,
 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport,
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju,
 • biurko w samym sercu Warszawy (okolice Placu Trzech Krzyży) – z możliwością pracy zdalnej,
 • zadaniowy czas pracy,
 • narzędzia do pracy,
 • możliwość wykorzystania Twoich umiejętności w innych projektach organizowanych w ZHP (oczywiście, jeśli chcesz).

W procesie rekrutacyjnym preferowane będzie:

 • Członkostwo w ZHP.
 • Doświadczenia żeglarskie, zwłaszcza na żaglowcach.
 • Doświadczenie w pracy biurowej.
 • Posiadanie uprawnień żeglarskich oraz świadectwa STCW.
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV i krótki list motywacyjny


Termin i miejsce składania dokumentów: 20 września 2023 r. na mail [email protected]

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”). Może Pan/Pani kontaktować się z ZHP również pod adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48 22 339 0645 albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected] oraz numerem telefonu: + 48 888 942 222. Pana/Pani dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli dobrowolnie i z własnej inicjatywy poda Pan/Pani jeszcze inne dane, wysyłając je do ZHP jednoznacznie potwierdza pan/i zgodę na ich przetwarzanie przez ZHP do celów tej rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy w ZHP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Pana/Panią zgody, która powinna brzmieć następująco:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy”.


Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy w ZHP; dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy w ZHP; dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.


Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z ZHP albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Ma Pan/Pani również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pełną informację o wszystkich przysługujących Panu/Pani prawach uzyska Pan/Pani na zhp.pl/rodo