Globalny Kompas oraz Kompas Indywidualny to narzędzia mające na celu usprawnienie ewaluacji działań, programów oraz zachowań w harcerstwie. Są przewodnikami dla drużyn, harcerzy i harcerek, którzy chcą zostać bardziej globalnie odpowiedzialne. 

Powyższe narzędzia powstały w ramach projektu „Aktywni Obywatele Świata” i jako samoobsługowe platformy stanowią podstawę do wprowadzenia elementów edukacji globalnej do życia drużyny. Korzystając z waszych odpowiedzi, Kompas zaoferuje wam kilka wskazówek odnośnie tego, jak się rozwijać, na co zwracać uwagę i jakie działania najlepiej podjąć.

Możecie ich używać jako materiałów na zbiórki/spotkania, do pracy z Wartościami AOŚ (szczególnie podczas warsztatów), indywidualnej refleksji i podsumowania swoich własnych działań.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia stron Globalnego Kompasu oraz Kompasu Indywidualnego.

Dodatkowo, za wypełnienie jednego z tych dwóch narzędzi można otrzymać plakietkę Aktywnego Obywatela Świata. Szczegóły tutaj.