Pierwszy tydzień maja był okazją do spotkań skautowych na najwyższym szczeblu – z wizytą w Polsce przebywali przedstawiciele władz regionu europejskiego WOSM, a przewodniczący regionu spotkał się z Prezydentem RP.  

Wizyta składała się z dwóch części. W pierwszej z nich przewodniczący Europejskiego Komitetu Skautowego Kevin Camilleri wziął udział w obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na Placu Zamkowym, a następnie w przyjęciu w Pałacu Prezydenckim. Podczas rozmowy z szefem skautingu europejskiego Prezydent Andrzej Duda zapewnił o poparciu kandydatury Polski do organizacji Jamboree 2023. Kevin wręczył Prezydentowi prezent w imieniu europejskiego regionu WOSM. Gościowi towarzyszyli zastępca naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński i szefowa międzynarodowej grupy kontaktowej Zespołu Projektu Jamboree phm. Agnieszka Siłuszek. Wieczorem podczas kolacji do grupy dołączył zastępca naczelnika, szef kształcenia, hm. Jacek Smura, który opowiedział o zmianach w kształceniu i pracy z kadrą w ZHP – co wywołało duże zainteresowanie gościa.

Podczas weekendu w dniach 6-7 maja w Gdańsku obradował komitet sterujący Europejskiego Komitetu Skautowego w pełnym składzie, czyli przewodniczący Kevin Camilleri, wiceprzewodniczący Lars Kramm oraz dyrektor regionu David McKee. Komitet sterujący spotyka się 2-3 razy w roku, decyduje o najważniejszych kierunkach pracy regionu. Tym razem wybrano na miejsce pracy Gdańsk, miasto przyszłych ważnych wydarzeń harcerskich i skautowych. Po pracowitym dniu spędzonym we własnym gronie goście przyjęli zaproszenie ZHP na kolację, w której uczestniczyły przedstawicielki komendy Chorągwi Gdańskiej – zastępczyni komendanta ds. programu hm. Agnieszka Święcicka, członkini komendy ds. hufców hm. Alina Cyrzon i rzeczniczka prasowa, pełniąca jednocześnie funkcję  szefowej promocji w Zespole Projektu Jamboree, phm. Marta Bednarska, jak również koordynatorka wizyty phm. Agnieszka Siłuszek.

W niedzielne przedpołudnie szefowa grupy zagospodarowania terenu Zespołu Projektu Jamboree hm. Aleksandra Kacprowicz oprowadziła gości po przyszłych terenach jamborowych – wyspie Sobieszewskiej, nadmorskiej plaży i Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo, w którym zaplanowano centrum rejestracyjne.