W tegoroczne wakacje na harcerskich koloniach i obozach organizowanych przez Chorągiew Śląską ZHP realizowany był program edukacji ekologicznej EkoTropy. W pierwszym miesiącu wakacji w warsztatach EkoTropów udział wzięło ponad 3000 zuchów, harcerek, harcerzy, ale też dzieci niezrzeszonych, uczestniczących w półkoloniach i obozach.

W ramach programu realizowane są warsztaty ornitologiczne, arachnologiczne, dendrologiczne, zielarskie, botaniczne, hydrobiologiczne, ekologiczne, leśnego obozowania, kuchni roślinnej oraz poświęcone dobrostanowi zwierząt i zmianom klimatu.

IMG 20230627 115006 1


Grupa edukatorów, która na co dzień zajmuje się zawodowo (a często również naukowo) różnymi dziedzinami nauk biologicznych, wyruszyła w Polskę, aby w ciekawy i nietypowy sposób zainteresować młodych mieszkańców naszego województwa światem przyrody. Pracują w małych grupach, aktywnymi metodami, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Uczestnicy uczą się pracy z lornetką, lupą, binokularem, siatką entomologiczną. Dowiadują się, jak podglądać zwierzęta w taki sposób, aby ich nie krzywdzić i nie płoszyć. Oswajają swoje lęki, uczą się behawioryzmu zwierząt, odkrywają smaki leśnych roślin, ziół, kuchni roślinnej.

Edukatorzy ze swoimi zajęciami trafili w Beskid Śląski i Żywiecki, Bieszczady, nad Bałtyk, na Jurę Krakowsko-Częstochowską, Opolszczyznę. W sierpniu przed nimi jeszcze liczne odwiedziny na Jurze, w Beskidach, w województwie zachodniopomorskim, świętokrzyskim i łódzkim. Program realizowany będzie do końca wakacji i weźmie w nim udział ok. 5000 uczestników.

Elementem podsumowania efektów programu będzie ogłoszony w nim konkurs fotograficzny Leśne Więzi, planowana wystawa najlepszych prac konkursowych i wydanie albumu fotograficznego.

Program EkoTropy realizowany jest we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dofinansowany jest ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Więcej informacji na temat programu znajduje się tutaj.

356960265 1691790257983208 3707765053959138691 n 1