W ZHP dbamy o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, ale także kadry wychowawczej, aby na co dzień jeszcze lepiej mogła wspierać wychowanie członków i członkiń organizacji. W ostatnim czasie podjęliśmy szereg działań wspierających ten cel, dzięki naszym partnerom – Ministerstwie Edukacji i Nauki, Laboratorium Przyszłości i Centrum GovTech.

W ramach tej współpracy każda chorągiew, czyli jednostka terenowa ZHP, otrzymała zestaw fantomów i sprzętu do zdobywania sprawności związanych z pierwszą pomocą. Ten specjalistyczny sprzęt z pewnością wesprze również przyszłych harcerskich wychowawców i ratowników w zdobywaniu profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności.

Dodatkowo instruktorki i instruktorzy mogli uczestniczyć w spotkaniu zespołu projektowego na poziomie centralnym w ramach programu „Dobrze być sobą” w formie szkolenia. Harcerscy wychowawcy będą wdrażać pozyskaną wiedzę w swoich jednostkach, aby ich podopieczni – tak jak skautki i skauci z całego świata mogli czuć się dobrze we własnym ciele oraz doceniać swoje zdolności i wnętrze.

Dzięki wsparciu finansowemu Laboratoriów Przyszłości odbyło się również spotkanie Rady Drużynowych i Rady Młodych, czyli dwóch zespołów w ZHP reprezentujących głos młodych w organizacji. Podczas spotkania dyskutowali oni o sednie harcerskich działań, a także planowali aktywności w ramach budowania dialogu międzypokoleniowego w ZHP.

Związek Harcerstwa Polskiego jest liczącą ponad 105 tys. członków organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży, w której stawiamy na wychowanie naszych podopiecznych poprzez stawianie im wyzwań. W codziennej pracy staramy się odpowiadać na potrzeby i problemy dzisiejszego świata i uwzględniamy to w naszym programie wychowawczym. Współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Laboratorium Przyszłości i Centrum GovTech to kolejna szanse na rozwijanie umiejętności, które pozostaną z nami – wolontariuszami i z naszymi podopiecznymi na całe życie.