„Wyprawa Pamięci – Monte Cassino 2024” – MKiDN

„Wyprawa Pamięci - Monte Cassino 2024” to kolejny międzynarodowy i międzypokoleniowy projekt Związku Harcerstwa Polskiego, który umożliwia zwiększenie udziału harcerzy w godnym uczczeniu pamięci żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, walczących o Monte Cassino.
 
Obchody 80. rocznicy bitwy organizowane na cmentarzu wojennym na Monte Cassino i w okolicznych miastach są niezwykle istotnym dla ZHP wydarzeniem w tegorocznym kalendarzu rocznic i uroczystości państwowych.
Niniejszy projekt umożliwia dofinansowanie transportu i zakwaterowania (kolejnej) 130-osobowej grupie harcerek i harcerzy odpowiedzialnych za organizację państwowych uroczystości obchodów walk o Monte Cassino.
Uczestnicy projektu oprócz prowadzonej służby podczas uroczystości państwowych upamiętnienia żołnierzy 2 Korpusu Polskiego podejmą również szereg działań organizacyjnych i przygotowawczych umożliwiających przeprowadzenie przede wszystkim gry terenowej i miejskiej.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Kluczowa część przedsięwzięcia odbędzie się w dniach od 15 do 22 maja 2024 roku.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content