„Wspólnym Szlakiem Wolności – wyprawa pamięci ZHP na Monte Cassino 2024”

„Wspólnym Szlakiem Wolności – wyprawa pamięci ZHP na Monte Cassino 2024” to jeden z kliku projektów, których realizacja umożliwi większej grupie harcerzy wzięcie udziału w uroczystości obchodów 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino.
Projekt ten pozwoli na wysłanie 50-osobowej grupy harcerzy-organizatorów, którzy będę odpowiedzialni za przygotowanie zaplecza do organizacji głównych uroczystości państwowych dla ponad 1200  harcerzy. Celem projektu jest uczczenie pamięci żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, walczących o Monte Cassino.
Wszystkie prowadzone działania mają upowszechnić i podtrzymać wśród harcerzy wiedzy o działaniach wojennych 2 Korpusu Polskiego walczącego w Kampanii Włoskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa; uczczenie żołnierzy poległych w bitwie pod Monte Cassino i w innych działaniach wojennych Kampanii Włoskiej w regionie Lacjum oraz kombatantów i tych działań.
 
Grupa uczestników projektu zabezpieczy zarówno możliwość uczestnictwa reprezentacji chorągwianych oraz innych osób przybyłych do Włoch w głównych uroczystości państwowych obchodów 80. rocznicy bitwy. Grupa ta pomoże również w organizacji wydarzeń towarzyszących:  
  • rajdu historyczno-przygodowego „Honker” w okolicach Cassino,
  • uroczystości w Lacjum i apelu harcerski w Cassino.
  • pielgrzymki do Watykanu w intencji żołnierzy 2. Korpusu Polskiego do Watykanie  (przewidziany został udział harcerzy w Modlitwie Regina Caelis).
Ponadto podczas głównych uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojskowym harcerki i harcerze będą pełnili różnego rodzaju służbę wśród weteranów walk o Monte Cassino i wszystkich zebranych uczestników oraz prace porządkowe po zakończeniu uroczystości państwowych.  
 
Niniejszy projekt został dofinansowany ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 
Główna część wydarzeń projektu zostanie zrealizowana od 16 do 22 maja 2024 roku.  

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku. Jeżeli przeliczyć to na złotówki, wartość pracy wolontariackiej wyniosłaby 136 mln zł.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content