Projekt „Harcerska Wyprawa Pamięci” – KPRM

Projekt „Harcerska Wyprawa Pamięci” jest czasem służby, zadumy i refleksji. Łączy możliwość wspominania przeszłości, ale także wyciągania z niej lekcji na dziś.
Realizacja projektu umożliwi udział 1500 (słownie: tysiąca pięciuset) harcerek i harcerzy w uroczystych obchodach 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Udział w projekcie przede wszystkim polegać będzie na służbie: pomaganiu weteranom i pełnieniu warty przy mogiłach żołnierzy. Podczas uroczystości harcerki i harcerze będą pełnić służbę m.in. porządkową, informacyjną i sanitarną, a także wystawione zostaną posterunki honorowe. Służba w takim miejscu jest dla harcerek i harcerzy z ZHP zaszczytem i olbrzymim wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem wobec Polek i Polaków.  
„Harcerska Wyprawa Pamięci” to międzynarodowy i międzypokoleniowy projekt Związku Harcerstwa Polskiego, którego cele obejmują:
  • uczczenie pamięci żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, walczących o Monte Cassino i w innych działaniach wojennych Kampanii Włoskiej w regionie Lacjum,
  • upowszechnienie i podtrzymanie wśród bezpośrednich i pośrednich uczestników projektu wiedzy o działaniach wojennych 2. Korpusu Polskiego walczącego  w Kampanii Włoskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa.
 
Głównym elementem będzie udział w obchodach 80. rocznicy bitwy, organizowanych na cmentarzu wojennym  na Monte Cassino w dniu 18 maja 2024 r. oraz okolicznych miastach. Działania projektu obejmą również:  
1. Działania organizacyjne i przygotowanie propozycji programowej przez uczestników wyprawy. 
2. Rajd historyczno-przygodowy „Honker” w okolicach Cassino. 
3. Capstrzyk harcerski na Polskim Cmentarzu Wojennym w dniu 17 maja 2024 r. 
4. Koncert „Wolność ma kolor maków” i spotkanie z mieszkańcami i skautami w Cassino. 
5. Spotkanie z kombatantami Polskich Sił Zbrojnych podczas uroczystości we Włoszech. 
6. Udział w pielgrzymce do Watykanu w intencji żołnierzy 2. Korpusu Polskiego do Watykanie  (przewidziany został udział harcerzy w Modlitwie Regina Caelis).
7. Grę miejską po Rzymie "Śladami żołnierzy 2. Korpusu Polskiego". 

Dotacja celowa przekazana przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów przekazana na realizację niniejszego projektu pozwoli na dofinansowanie zasadniczej część kosztów organizacji imprez związanych z organizacją uroczystości rocznicowych. Znaczna cześć środków zostanie przekazana na transportu części z liczącej ponad 1500 osób reprezentacji ze wszystkich 17 Chorągwi, czyli ze wszystkich 16 województw.
 
Kluczowa część przedsięwzięcia odbędzie się w dniach od 14 do 22 maja 2024 roku.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 85 000 osób.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content