Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to organizacja, która umożliwia spotkania i współpracę młodych ludzi z Polski i Niemiec. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie i trójstronne projekty wymiany. Dla osób organizujących spotkania PNWM oferuje szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje. PNWM jest organizacją międzynarodową utworzoną przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego. Od początku istnienia PNWM dofinansowała ponad 80 tysięcy projektów wymiany, w których udział wzięło przeszło 3 miliony młodych ludzi.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Gdyby wszyscy harcerze zamieszkali w jednym mieście, byłoby ono wielkości Grudziądza.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content