Przygotowania do organizacji w Polsce XXIII Światowego Jamboree Skautowego rozpoczęły się w 2014 r. i są prowadzone przez Zespół Projektu Jamboree 2023, w którym jest dzisiaj ponad stu instruktorów ze wszystkich chorągwi ZHP.

Działań jest coraz więcej więc ogłaszamy dzisiaj uzupełniającą rekrutację do następujących grup roboczych:

Na zgłoszenia czekamy do 13 grudnia 2015 r.