Przede wszystkim w dwóch patrolach udaliśmy się do lasu, by pozbierać śmieci. Patrol harcerzy udał się do lasu w miejscowości Łysocha a zuchów w miejscowości Urszulin.

Nawiązaliśmy współpracę z Poleskim Parkiem Narodowym i Urzędem Gminy, którzy zutylizowali zgromadzone przez nas worki ze śmieciami. Z patrolem harcerzy szedł też pracownik parku, który nakreślił im dlaczego tak ważne są podjęte przez nich działania. Opowiedział też krótko o PPN oraz przeprowadził zajęcia z przyrody i terenoznawstwa.

Oprócz tego harcerze wykonali i rozwiesili na terenie Urszulina plakaty, których celem było uświadomienie ludziom jak bardzo szkodzą przyrodzie oraz jak mogą to zmienić. Zuchy wykonały przedmioty z recyklingu w ramach akcji „Coś z niczego”. Szukaliśmy też oznak wiosny i fotografowaliśmy piękno naszej przyrody. O wszystkich naszych działaniach informujemy ludzi przez naszą stronę na Facebooku. Chcemy aby nasze działania zostały zauważone i zmieniły myślenie i zachowania dorosłych.

Do podjęcia działań skłoniła nas obserwacja najbliższego otoczenia i chęć szerzenia wśród ludzi odpowiedzialności za nasze postępowanie. Uznaliśmy, że musimy pokazać na własnym przykładzie, że los natury nie jest nam obojętny.
Zrobiliśmy to dla wszystkich mieszkańców gminy Urszulin.

9WDH Bagienne Żurawie – hufiec Chełm