Wędrownictwo jest ruchem metodycznym Związku Harcerstwa Polskiego zrzeszającym członków w wieku 15 – 21 lat. Etap ten skupia się przede wszystkim na rozwoju młodego człowieka, wsparciu go w pokonywaniu życiowych i osobistych barier oraz rozwiązywaniu problemów, które napotyka. Młodzież w tym czasie rozwija swoje osobiste umiejętności, poszerza społeczne horyzonty oraz wspólnie z grupą rówieśników realizuje cele, które prowadzą do samodoskonalenia oraz wsparcia lokalnej społeczności. Wędrownictwo to ruch programowo-metodyczny nastawiony na przygotowanie młodego człowieka do wejścia w dorosłość, na rynek pracy, do społeczeństwa.

Dewiza wędrownicza, która ma być hasłem przodującym wędrownikom w ich życiu, brzmi „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj”. Opisuje ona bardzo generalnie, jak otwartym, uważnym i rozważnym człowiekiem, gotowym do pomocy i odważnym w działaniu powinien chcieć stawać się wędrownik.

Propozycja programowa „Bądź!” nawiązuje do tegorocznej Wędrowniczej Watry. Istotą zadań jest to, aby były wyzwaniem, nowym doświadczeniem, czymś, co nie pozwala zastygnąć w wygodnym, osiadłym życiu, często toczącym się w Internecie. Zachęca do aktywności i kreatywności. Działanie i bycie tu i teraz, w tym, co jest istotne i co nas otacza, w tym, co niesie pożytek i zmienia świat na lepsze.

Propozycja programowa składa się z 8 obszarów rozwojowych, między innymi z zakresu zdrowia, odpowiedzialności, ekologii i mistrzostwa. Każde z proponowanych zadań jest ambitne i ma być odpowiedzią na potrzeby drużyn oraz lokalnych społeczności, a ich realizacja opiera się przede wszystkim na jakości. Realizacji propozycji programowej mogą podjąć się nie tylko wędrownicy, uczestniczący w tegorocznym zlocie, ale także wszyscy inni, którzy chcą zmieniać świat na lepsze i dążyć do doskonałości i mistrzostwa. Link do propozycji dostępny tutaj.