Wydział Zagraniczny GK ZHP zaprasza do wzięcia udziału w znanym amerykańskim programie International Camp Staff Program. Program adresowany jest do członków organizacji skautowych, młodych kobiet i mężczyzn w wieku 18-30 lat, bardzo dobrze władających językiem angielskim.

Termin przesłania kompletu dokumentów do Głównej Kwatery BSA to 15 lutego. Wcześniej muszą one trafić do GK ZHP i musi zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w języku angielskim (telefonicznie/skype lub na żywo). Dlatego osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o następujące działanie:

  1. Dostarczenie skanu wypełnionego formularza (ICSP Counselor App) wraz z referencjami i „statement” do WZA [email protected] do 15 stycznia 2018 r. w celu konsultacji;
  2. Dostarczenie pozytywnej opinii pełnomocnika KCh ds. zagranicznych do [email protected] do 15 stycznia (forma: mail bezpośrednio od pełnomocnika lub skan pisma od pełnomocnika);
  3. Po uzyskaniu sygnału z Wydziału Zagranicznego GK – przesłanie oryginalnych dokumentów do GK ZHP.

Im szybciej odbędzie się przesłanie skanu do konsultacji, tym lepiej – może się okazać, że zostaną zauważone braki, które będzie można jeszcze uzupełnić lub istotne błędy, które będzie można poprawić – to rozwiązanie ma służyć kandydatom!

Dokumenty oryginalne wymagane przez BSA muszą trafić do GK ZHP w komplecie do 25 stycznia 2018 r.

Wskazówki dla kandydatów:

  • Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu się do programu prosimy o uważną lekturę dokumentów.
  • Prosimy o przeznaczenie na wypełnienie zgłoszenia i zgromadzenie załączników odpowiedniej ilości czasu.
  • Prosimy o wypełnienie dokumentów tak, żeby były one w pełni zrozumiałe dla odbiorcy angielskojęzycznego.
  • Prosimy o stosowanie amerykańskiej pisownię dat (notacja brytyjska może wprowadzić nieporozumienia!)