Akademicy

Akademicy to harcerze studenci zrzeszeni w kręgach akademickich działających w akademickich miastach całej Polski. Jesteśmy zróżnicowaną grupą, ponieważ akademikiem może być wędrownik, instruktor oraz członek starszyzny. Pochodzimy ze wszystkich zakamarków Polski a do konkretnych miast trafiamy wybierając się na studia. Jak do nas dołączyć? Bardzo prosto! Wystarczy przyjść na zbiórkę kręgu działającego w danym mieście.

Jak działamy?

Celem naszego działania jest wspieranie rozwoju harcerzy i instruktorów w wieku studenckim oraz rozwój oferty programowej i metodycznej ZHP. Działanie to opieramy na 4 płaszczyznach wynikających z rozwoju psychofizycznego i specyficznej charakterystyki pracy z harcerzami w wieku 19-26 lat. Są to:

JA HARCERZ – kontynuujemy naszą drogę w ZHP jako członkowie kręgów, rozwijamy się, pełnimy służbę, zdobywamy stopnie, współpracujemy ze środowiskami lokalnymi, uczelniami i nie tylko;

JA STUDENT SPECJALISTA – każdy student staje się specjalistą w swojej dziedzinie, angażujemy się w życie naszych uczelni, samorządów, kół naukowych, przygotowujemy się i powoli zaczynamy życie zawodowe;

JA HOBBYSTA – rozwijamy pasje i zainteresowania, zdobywamy uprawnienia i certyfikaty, dążymy do mistrzostwa;

JA OBYWATEL – uczymy się odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość, podejmujemy świadome wybory w oparciu o własny system wartości, szanujemy poglądy innych, jesteśmy otwarci na odmienność, jesteśmy świadomymi mieszkańcami naszego kraju.

Co robimy?

Poszczególne kręgi organizują cyklicznie imprezy – w styczniu KUDR co roku w innym mieście w marcu w Warszawie odbywają się Warsztaty Akademickie, w kwietniu fabularny Skipper w Poznaniu lub okolicach, w sierpniu Kawiarenka Akademicka na Wędrowniczej Watrze, w listopadzie w górach Zlot Akademików i Wędrowników “Diablak”. Czasem lista ta poszerza się o kolejne imprezy, o których informujemy na bieżąco na naszym Facebooku.

Jeśli chodzi o akademików, to można spotkać nas wszędzie. Pochodzimy z wielu miejsc Polski i pełnimy różne funkcje na wszystkich szczeblach naszej organizacji. Wspieramy tym samym programowo, metodycznie i kształceniowo drużyny, hufce, referaty, chorągwie, a nawet wydziały Głównej Kwatery. Nie brakuje nas również na Wędrowniczej Watry – prowadzimy kawiarenkę akademicką, prowadzimy zajęcia na zlocie, a także przygotowujemy trasy. Można poznać nas po charakterystycznej pomarańczowej plakietce z naszym logo noszonej na prawej kieszeni munduru.

WSPÓLNIE DLA HARCERSKIEJ MISJI

Twoje wsparcie, nasza siła!

Numer konta do darowizn na rzecz ZHP

22 1140 1010 0000 5392 2900 1017

CZY WIESZ, ŻE...

Gdyby wszyscy harcerze zamieszkali w jednym mieście, byłoby ono wielkości Grudziądza.
Czuwaj! Zauważyłeś coś co można poprawić?
Nasza strona internetowa jest naszym obozowiskiem w wirtualnym świecie, zbieranie feedbacku jest jak zbiórka przy ognisku, gdzie każdy może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami.Jeśli widzisz coś co można poprawić to proszę kliknij ikonkę feedbacku z prawej strony ekranu i prześlij naszemu zespołowi feedback. Pomoże nam to w rozwoju całego serwisu!
Skip to content