Akademicy

Akademicy to harcerze studenci zrzeszeni w kręgach akademickich działających w akademickich miastach całej Polski. Jesteśmy zróżnicowaną grupą, ponieważ akademikiem może być wędrownik, instruktor oraz członek starszyzny. Pochodzimy ze wszystkich zakamarków Polski a do konkretnych miast trafiamy wybierając się na studia. Jak do nas dołączyć? Bardzo prosto! Wystarczy przyjść na zbiórkę kręgu działającego w danym mieście. Kręgów jest sporo, bo około 15 a liczba ta stale się zmienia, aktualna lista znajduje się w zakładce ‘Kręgi’.

Jak działamy?

Celem naszego działania jest wspieranie rozwoju harcerzy i instruktorów w wieku studenckim oraz rozwój oferty programowej i metodycznej ZHP. Działanie to opieramy na 4 płaszczyznach wynikających z rozwoju psychofizycznego i specyficznej charakterystyki pracy z harcerzami w wieku 19-26 lat. Są to:

JA HARCERZ – kontynuujemy naszą drogę w ZHP jako członkowie kręgów, rozwijamy się, pełnimy służbę, zdobywamy stopnie, współpracujemy ze środowiskami lokalnymi, uczelniami i nie tylko;

JA STUDENT SPECJALISTA – każdy student staje się specjalistą w swojej dziedzinie, angażujemy się w życie naszych uczelni, samorządów, kół naukowych, przygotowujemy się i powoli zaczynamy życie zawodowe;

JA HOBBYSTA – rozwijamy pasje i zainteresowania, zdobywamy uprawnienia i certyfikaty, dążymy do mistrzostwa;

JA OBYWATEL – uczymy się odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość, podejmujemy świadome wybory w oparciu o własny system wartości, szanujemy poglądy innych, jesteśmy otwarci na odmienność, jesteśmy świadomymi mieszkańcami naszego kraju.

Co robimy?

Poszczególne kręgi organizują cyklicznie imprezy – w marcu w Warszawie odbywają się Warsztaty Akademickie, w listopadzie w górach Zlot Akademików i Wędrowników “Diablak”, w kwietniu fabularny Skipper w Poznaniu lub okolicach, w maju Setka z Hakiem w okolicach Opola. Czasem lista ta poszerza się o kolejne imprezy, o których informujemy na bieżąco na naszym facebooku. Jeśli chodzi o pojedynczych akademików to można spotkać nas wszędzie. Pochodzimy z wielu miejsc Polski i pełnimy różne funkcje na wszystkich szczeblach naszej organizacji. Wspieramy tym samym programowo, metodycznie i kształceniowo drużyny, hufce, referaty, chorągwie, a nawet wydziały Głównej Kwatery. Nie brakuje nas również na Wędrowniczej Watry – prowadzimy kawiarenkę akademicką, prowadzimy zajęcia na zlocie, a także przygotowujemy trasy. Można poznać nas po charakterystycznej pomarańczowej plakietce z naszym logo noszonej na prawej kieszeni munduru.