Dokładnie 85 lat temu, 14 października 1937 roku zostało zawarte porozumienie polskich organizacji młodzieżowych – pomiędzy Związkiem Harcerstwa Polskiego, Związkiem Strzeleckim i Centralnym Związkiem Młodej Wsi.

Organizacje podpisujące porozumienie były zgodne co do tego, że młodzież żyjąca w ówczesnych czasach powinna znać i szanować swój kraj, a także aktywnie działać na rzecz przyszłości swojej, jaki i kraju. Tekst całego porozumienia został ogłoszony w Komunikacie Naczelnictwa ZHP L.1 z dnia 15 października 1937 r., zamieszczonym w numerze 9 „Wiadomości Urzędowych” z października 1937 r.

Choć minął prawie wiek od podpisania tego porozumienia, to niektóre zawarte w nim słowa są wciąż aktualne: „[…] by młodzież nasza: hartowała swoją wolę, zaprawiała swój umysł i ciało oraz posiadała te wszystkie umiejętności, które tworzą niezbędne przesłanki jej rzetelności i mądrej przyszłej pracy […]”

Czy nie brzmi to, jak nasze sprawności na całe życie?

Treść porozumienia znajduje się na poniższym skanie:

Komunikat Naczelnictwa ZHP L.1 z dnia 15 października 1937 r