Łącząc siły i działając na rzecz ekologii oraz zmieniania świata na lepsze, we współpracy partnerskiej z Fundacją „Nasza Ziemia”, harcerze i harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego brali udział w 30. Akcji Sprzątania Świata oraz w wyzwaniu „30 drużyn na 30-lecie Akcji”. Zwieńczeniem działań jest finał, w którym udział biorą przedstawiciele ambasad oraz przedstawicielki GK ZHP — Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka oraz hm. Ewa Lachiewicz-Walińska.

Dziś, 15 września, na zaproszenie Fundacji Nasza Ziemia reprezentantki ZHP brały udział w finale 30. Akcji Sprzątania Świata i wspólnie z przedstawicielami ambasad oczyszczali teren w Warszawie pod mostem Księcia Józefa Poniatowskiego.

Akcja Clean up the World swój początek wzięła od sprzątania Australii. W 1993 roku jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan, rozszerzył ideę Clean up Australia na cały świat pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rok później Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka na stałe mieszkająca w Australii, zaszczepiła tę ideę w naszym kraju pod nazwą Sprzątanie świata — Polska. Założyła też Fundację Nasza Ziemia, która od początku koordynuję Akcję w Polsce. Organizatorzy podkreślają, że w całej akcji chodzi nie tylko o sprzątanie świata, ale także o edukację, by nie śmiecić i segregować odpady.

ZHP idea edukacji ekologicznej jest szczególnie bliska. Od lat staramy się wdrażać innowacyjne i ekologiczne rozwiązania. Nasi podopieczni mogą poznawać świat ekologii, zdobywając samodzielnie takie sprawności jak ekolog/ekolożka czy realizując tropy, czyli zadania zespołowe, takie jak np. ekoludek. Realizując zadania, zuchy i harcerze zdobywają tym samym sprawności i umiejętności na całe życie.

Tegoroczna, jubileuszowa, 30. edycja Akcji Sprzątania Świata — Polska, nosiła hasło „Sprzątanie świata łączy ludzi.