Nabór do Wydziału Wychowania Ekonomicznego 

Wiktoria Tobolewska
13/09/2023
~ 6 min czytania

Wydział Wychowania Ekonomicznego to grono instruktorów, których połączyła wspólna pasja i przekonanie, że wychowanie ekonomiczne rozwija wiele potrzebnych kompetencji i powinno być istotną częścią programu harcerskiego wychowania.  

Wielu osobom wychowanie ekonomiczne i przedsiębiorczość kojarzą się z nudnym wypełnianiem rubryczek i gromadzeniem faktur. Niektórzy harcerze i instruktorzy zadają sobie pytanie - czy to ma w ogóle coś wspólnego z harcerstwem? Jak to się ma do naszego programu, celów, podejmowanych aktywności? Czy to może być ciekawe? Czy można to robić w lesie? Powołany w 2020 roku Wydział Wychowania Ekonomicznego tworzy i wdraża elementy programu wychowania ekonomicznego, pokazując, iż o ekonomii i finansach da się mówić interesująco, wciągająco, a nawet z wypiekami na twarzy.  

Chcemy, by ta wiedza stała się bliższa członkom ZHP, tak aby w przyszłości mogli być świadomymi i kompetentnymi obywatelami, którzy podejmują osobiste wyzwania i dokonują samodzielnych wyborów, także w kontekście ekonomicznych skutków swoich preferencji i decyzji. Chcemy, by za jakiś czas dorosłe osoby mówiły, iż właśnie dzięki harcerstwu wiedzą, jak ułożyć domowy budżet, jak znaleźć dobrą pracę, w jaki sposób zaciągnąć kredyt, by był wsparciem, a nie źródłem trosk. Chcemy, by wychowanie ekonomiczne stało się kolejną „sprawnością na całe życie”.  

Wydział działa w ramach wsparcia metodyczno-programowego i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Annie Pospiesznej. Kierownikiem Wydziału Wychowania Ekonomicznego jest hm. Paweł Marciniak (Chorągiew Stołeczna). 

NASZA DOTYCHCZASOWA AKTYWNOŚĆ

W ramach dotychczasowej trzyletniej aktywności, Wydział zorganizował już dość pokaźną liczbę przedsięwzięć, między innymi: dwie Konferencje Ekonomiczne (trzecia jest w przygotowaniu), kilka propozycji programowych, konkursy zrealizowanych wspólnie z zewnętrznymi partnerami, podcasty i webinary z autorami książek o ekonomii i innymi ekspertami, wieczory ekonomicznych planszówek, a także niezliczone warsztaty w hufcach i chorągwiach, również na kursach instruktorskich.  

Co ważne, w ramach nowego SIM opracowaliśmy wspólnie z Zespołem Instrumentów Metodycznych komplet instrumentów związanych z wychowaniem ekonomicznym: sprawności, wyzwania oraz tropy.   

Naszym ostatnio realizowanym przedsięwzięciem był webinar z ekspertami z Państwowej Inspekcji Pracy dotyczący podejmowania przez młodych ludzi pierwszej pracy. Wcześniej nasze webinary uświetnili: Grzegorz Kasdepke (autor książek dla dzieci, w tym takich o wychowaniu ekonomicznym), profesor Witold Orłowski (znany ekonomista i autor książki o ekonomii dla nastolatków), Boguś Janiszewski (autor książek dla dzieci, w tym „EKONOMIA. To o czym dorośli Ci nie mówią”).  

Wydział Wychowania Ekonomicznego współpracuje także z Warszawskim Instytutem Bankowości, Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym SWPS, Fundacją Katalyst Education oraz Państwową Inspekcją Pracy.  

W planach mamy dalsze budowanie programu dla gromad i drużyn, a także propozycji do wykorzystania na kursach instruktorskich, które odczarują obszar tematyczny finansów i ekonomii i sprawią, że nasi wychowankowie swoje decyzje w tym zakresie nauczą się podejmować świadomie. Chcemy robić to z rozmachem, pomysłem i przy wykorzystaniu kontaktów z zewnętrznymi partnerami.  

Jako partnera potrzebujemy też Ciebie, by wspólnie rozwijać z pasją dalsze pomysły i promować wychowanie ekonomiczne!  

CELE DZIAŁANIA WYDZIAŁU
 • przygotowanie założeń Programu Wychowania Ekonomicznego ZHP, obejmującego kluczowe obszary dla budowania świadomego ekonomicznie, przedsiębiorczego i odpowiedzialnego finansowo obywatela,  
 • opracowanie i wdrożenie propozycji programowych, pozwalających drużynowym na wzmocnienie wychowania ekonomicznego w drużynach i gromadach,  
 • nawiązanie współpracy z podmiotami aktywnymi w obszarze działalności społecznej, naukowej oraz biznesowej, pozwalających na podnoszenie efektywności realizowanych przez ZHP działań w zakresie wychowania ekonomicznego,  
 • popularyzacja wiedzy i podnoszenie świadomości dotyczącej wychowania ekonomicznego wśród członków ZHP, w tym kadry instruktorskiej wszystkich szczebli oraz na zewnątrz organizacji.  
KOGO REKRUTUJEMY – CZŁONKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW WYDZIAŁU:

Nowych członków/współpracowników, którzy razem z nami będą tworzyć oraz promować program wychowania ekonomicznego. Chodzi nam o program wychowania w drużynach i dla drużyn, a nie o szkolenie kadry gospodarczej, choć realizujemy także działania wychowawcze oraz edukacyjne na poziomie wędrowników i instruktorów. Wchodząc w skład wydziału będziesz razem z nami mógł/mogła tworzyć materiały programowe i szkoleniowe. Doświadczysz współpracy z zewnętrznymi partnerami, dzieląc się i czerpiąc wiedzę, a także będziesz miał(a) okazję prowadzić warsztaty czy przygotowywać ogólnopolskie wydarzenia.  

Gorąco zapraszamy też osoby, które czują się mocne w obszarze promocji, a wychowanie ekonomiczne stanowi dla nich jeszcze pewną zagadkę. Jeśli wolisz wesprzeć nas przy oprawie graficznej naszych materiałów i kompleksowej promocji naszych działań, a nie tworzeniu treści, to mamy dla Ciebie miejsce w Wydziale, bo działania promocyjne są dla nas istotnym elementem pozwalającym na popularyzację wychowania ekonomicznego.  

Oferujemy Ci możliwość działania w zespole instruktorów pochodzącym z kilku chorągwi, z szerokim i zróżnicowanym doświadczeniem harcerskim i pozaharcerskim (psychologowie, pracownicy banków, a nawet NBP, finansiści, etc.).   

Oczywiście multidyscyplinarność w powyższych tematach jak najbardziej mile widziana.   

UWAGA! Działalność w zespole może pomóc w realizacji zadań na stopnie instruktorskie.  

WARUNKI WSTĘPNE

 • posiadanie przynajmniej stopnia podharcmistrza/podharcmistrzyni,  
 • zainteresowanie tematem wychowania ekonomicznego,  
 • posiadanie wiedzy w minimum jednym z obszarów: finanse osobiste, budżetowanie, kompetencje pracownicze, podstawy ekonomii, świadoma i odpowiedzialna konsumpcja, przedsiębiorczość, etyka i społeczna odpowiedzialność lub promocja, grafika  
 • doświadczenie w tworzeniu programu drużyn, kształceniu, pracy z kadrą, promocji,  
 • odwaga do podejmowania wyzwań.  
WARUNKI DODATKOWE
 • doświadczenie w działaniach związanych z wychowaniem ekonomicznym w drużynie, szczepie, hufcu, 
 • studia bądź doświadczenie zawodowe w obszarach wychowania ekonomicznego, 
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami.  
POŻĄDANE KOMPETENCJE
 • dla instruktorów zainteresowanych realizacją programu wychowania ekonomicznego ważna jest umiejętność prowadzenia zbiórek, warsztatów i chęć współtworzenia takiego programu z partnerami ZHP (podmiotami zewnętrznymi), 
 • dla instruktorów zainteresowanych tworzeniem propozycji programu wychowania ekonomicznego ważna jest znajomość którejś z metodyk oraz doświadczenie praktyczne (drużynowy, namiestnik)  
 • dla instruktorów zainteresowanych promocją ważna jest umiejętność obsługi mediów społecznościowych, znajomość programu graficznego itd.

Więcej informacji o Wydziale można znaleźć tutaj: https://zhp.pl/wwe 

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.