Lasy Państwowe Głównym Partnerem ZHP

Wiktoria Tobolewska
14/06/2023
~ 2 min czytania

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest „wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”. Aby jeszcze efektywniej realizować te działania, ZHP nawiązuje partnerskie relacje z sojusznikami, innymi organizacjami i przedsiębiorstwami. Z tego względu ZHP rozpoczął współpracę z Lasami Państwowymi, które zostały Głównym Partnerem organizacji.

Harcerze i harcerki są w lesie od zawsze — działania na łonie natury są częścią metody harcerskiej i ważnym obszarem we wspieraniu wychowania członkiń i członków ZHP. To w lesie podczas obozów zdobywają sprawności na całe życie, uczą się samodzielności, współpracy, a także szacunku do przyrody i tego, co wokół. Letnie wypoczynki na łonie natury są ważną częścią działania drużyn i gromad — podsumowują całoroczną pracę wychowawczą.

Harcerki i harcerze są obecni w lesie także na co dzień — jest to przestrzeń do realizacji zbiórek z zakresu przyrodoznawstwa, śledzenia tropów zwierząt, a przebywanie w lesie sprzyja zdobywaniu wielu sprawności. To sprawia, że Lasy Państwowe są idealnym partnerem działań ZHP.

Częścią misji Lasów Państwowych jest prowadzenie edukacji ekologicznej, a także działania dążące do „ciągłej poprawy bezpieczeństwa ekologicznego globu ziemskiego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym” - ten wspólny mianownik wartości poskutkował współpracą, która za cel stawia sobie wspólną edukację, dbałość o polskie lasy, a także stałą obecność w nich harcerek i harcerzy.