Zakończył się drugi dzień 42. Zjazdu ZHP

ZHP
21/05/2022
~ 1 min czytania
fot. Michał Wiraszka

Po przedstawieniu sprawozdań i sekcji pytań oraz odpowiedzi zostały podjęte decyzje o udzieleniu i nieudzieleniu absolutoriów członkom władz naczelnych.

Delegaci zatwierdzili sprawozdania Głównej Kwatery, gdy naczelniczką była hm. Anna Nowosad, Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu Harcerskiego, nie zatwierdzili natomiast sprawozdania Głównej Kwatery naczelnika hm. Grzegorza Woźniaka, Rady Naczelnej oraz Przewodniczącego ZHP.

Zjazd udzielił absolutorium:
hm. Annie Nowosad, hm. Lucynie Czechowskiej, hm. Karolowi Gzylowi, hm. Justynie Sikorskiej, ś.p. hm. Łukaszowi Czokajło, hm. Aleksandrze Klimczak, hm. Joannie Ismayilli (Skupińskiej), hm. Pawłowi Marciniakowi, pwd. Jannie Pawłowskiej, hm. Emili Kulczyk-Prus.

Zjazd nie udzielił absolutorium:
hm. Krzysztofowi Osmańskiemu, hm. Markowi Boraczyńskiemu, druhnie Grażynie Sztabnik, phm. Wiktorowi Wróblewskiemu, hm. Grzegorzowi Woźniakowi, hm. Małgorzacie Siedleckiej, hm. Łukaszowi Rycharskiemu, hm. Jarosławowi Janasowi, hm. Elżbiecie Nodze, hm. Tomaszowi Kujaczyńskiemu, hm. Piotrowi Stanisławskiemu.