Nabór do Wydziału Zagranicznego GK ZHP

Olga Junkuszew
19/08/2022
~ 5 min czytania

Wydział Zagraniczny będzie kontynuował swoją działalność w zakresie realizowania polityki zagranicznej, współpracy z innymi organizacjami skautowymi, instytucjami i podmiotami zajmującymi się sprawami międzynarodowymi oraz sprawami Polonii i Polaków za granicą.

Istotnym zadaniem wydziału jest współpraca z pełnomocnikami i pełnomocniczkami komendantów chorągwi ds. zagranicznych, dbanie o ich rozwój i wymianę doświadczeń, wspieranie ich w rozwijaniu współpracy międzynarodowej w hufcach, drużynach i gromadach, tak aby każda osoba w ZHP, od zucha do seniorki/seniora, mogła korzystać z przynależności naszej organizacji do globalnego ruchu skautowego.

Kolejne ważne zadania wydziału to przygotowywanie przedstawicieli ZHP do udziału w konferencjach, seminariach, zlotach skautowych i innych przedsięwzięciach międzynarodowych oraz wspieranie komend reprezentacji ZHP na wydarzenia międzynarodowe, organizowanie i koordynowanie oficjalnych wizyt oraz seminariów międzynarodowych w Polsce, tłumaczenie i upowszechnianie materiałów i programów skautowych, koordynowanie i wspieranie współpracy jednostek ZHP z organizacjami i środowiskami harcerskimi za granicą oraz wykonywanie innych działań, wynikających z „Zasad współpracy zagranicznej jednostek ZHP” (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 164/2016 z 3 XI 2016 r.)

Kierowniczką wydziału jest hm. Ewa Lachiewicz-Walińska (Chorągiew Stołeczna). Wydział podlega naczelniczce ZHP hm. Martynie Kowackiej. Wydział ściśle współpracuje z komisarzami zagranicznymi ZHP hm. Moniką Dreik i phm. Matuszem Janikiem oraz sekretarzem ISGF hm. Teresą Tarkowską-Dudek.

W Wydziale Zagranicznym funkcjonuje kilka zespołów, ale w tej rekrutacji chcemy Was zachęcić do popatrzenia na swoje kompetencje, umiejętności i pasje „zagraniczne” bez konieczności wkładania ich w dodatkowe ramy. Spójrzcie na siebie oczami przyszłej instruktorki/instruktora Wydziału Zagranicznego. Zaangażowanie w pracę któregoś z zespołów będzie sprawą drugorzędną i zmienną, może ewoluować wraz z pojawiającymi się nowymi zadaniami, jak i z rozwojem Waszych umiejętności, pozyskiwaniem doświadczenia i rozpoznawaniem nowych kompetencji.   

Kogo rekrutujemy?

Instruktorki i instruktorów Wydziału Zagranicznego

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.